จ.ขอนแก่น มอบเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์เพื่อการรักษาพยาบาล แก่โรงพยาบาลชุมแพ และโรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 64/ ห

 34 total views

Read more

กฟผ. เพิ่มโอกาสให้นักศึกษาจบใหม่ ขยายเวลาเปิดรับสมัครผู้เข้าร่วม “โครงการพลังงานร่วมใจ สร้างงาน พัฒนาชุมชน” ครั้งที่ 2 ถึง 3 มี.ค. 64

กฟผ. ขยายระยะเวลารับสมัคร

 37 total views

Read more