วันพุธ, 10 สิงหาคม 2565
sdsdsds

“มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น” จับมือ”สภาอุตสาหกรรม จ.ขอนแก่น” ยกระดับการศึกษา ตอบโจทย์ การพัฒนาภาคอุตสาหกรรมเชิงรุกของขอนแก่นและภาคอีสาน

14 มิ.ย. 2022
คณะบริหารธุรกิจฯ มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น จับมือสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น พัฒนาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา เพื่อผนึกกำลังยกระดับการศึกษาที่ตอบโจทย์ การพัฒนาภาคอุตสาหกรรมเชิงรุกของขอนแก่นและภาคอีสาน สำหรับรองรับการผลิตกำลังคนสู่ระเบียงเศรษฐกิจภูมิภาคอีสานใหม่ (ISAN NEW ECONOMIC CORRIDOR)เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 13 มิถุนายน 2565 ที่ ห้องประชุมไพศาล ลีห์ละเมียร อาคาร 50 ปี เทคนิคไทย-เยอรมัน ขอนแก่น ผศ.ดร.