วันพฤหัสบดี, 1 ธันวาคม 2565
sdsdsds

มวลชนไทยนิวส์ทอล์ก พูดคุยกับอาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มข. งาน“มหกรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่นบริการชุมชน”

10 ก.ย. 2022
(มีคลิป)มวลชนไทยนิวส์ทอล์ก พูดคุยกับอาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยขอนแก่น งาน“มหกรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่นบริการชุมชน” https://youtu.be/jphtatguoQU มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรม“มหกรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่นบริการชุมชน”ในโครงการKKU CSV มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมสร้างคุณค่าสู่สังคม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕วันศุกร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ –