วันพฤหัสบดี, 1 ธันวาคม 2565
sdsdsds

AIS ส่งกำลังใจ พร้อมมอบความช่วยเหลือประชาชน ในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม จากผลกระทบของพายุโนรู เพื่อให้สามารถติดต่อสื่อสารได้อย่างต่อเนื่อง

30 ก.ย. 2022
จากสถานการณ์ฝนตกหนักน้ำท่วมที่เกิดจากอิทธิพลของพายุโนรูในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและพื้นที่อื่นๆนั้นเอไอเอสขอส่งความห่วงใยพร้อมช่วยเหลือแบ่งเบาภาระประชาชนที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่ให้สามารถติดต่อสื่อสารขอความช่วยเหลือแจ้งข่าวและติดตามข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์ได้อย่างต่อเนื่อง โดยในช่วงที่พายุโนรูได้เข้าสู่ประเทศไทยและทำให้เกิดพายุลมแรงฝนตกหนักส่งผลให้เกิดน้ำท่วมในหลายพื้นที่ทีมวิศวกรเอไอเอสไ