วันศุกร์, 2 ธันวาคม 2565

ค้นหา: บางปะกง

โครงการปรับปรุงและขยายระบบส่งไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน (อค-ปส.) มอบงบประมาณสนับสนุนในพื้นที่ก่อสร้างสายส่งไฟฟ้าแรงสูง 230 kV คลองด่าน-บางปะกง

07 ต.ค. 2021
โครงการปรับปรุงและขยายระบบส่งไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน (อค-ปส.) มอบงบประมาณสนับสนุนในพื้นที่ก่อสร้างสายส่งไฟฟ้าแรงสูง 230 kV คลองด่าน-บางปะกง/วันที่ 6 ตุลาคม 2564 โครงการปรับปรุงและขยายระบบส่งไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน (อค-ปส.) นำโดยนายจิตติ สรานพคุณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโครงการปรับปรุงและขยายระบบส่งไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน นายรังสรรค์ อัมรินทร์ วิศวกรระดับ 10 นายณัฐสิทธิ์