วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

ค้นหา: เทศบาลนครขอนแก่น

“มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น” จับมือ”สภาอุตสาหกรรม จ.ขอนแก่น” ยกระดับการศึกษา ตอบโจทย์ การพัฒนาภาคอุตสาหกรรมเชิงรุกของขอนแก่นและภาคอีสาน

14 มิ.ย. 2022
คณะบริหารธุรกิจฯ มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น จับมือสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น พัฒนาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา เพื่อผนึกกำลังยกระดับการศึกษาที่ตอบโจทย์ การพัฒนาภาคอุตสาหกรรมเชิงรุกของขอนแก่นและภาคอีสาน สำหรับรองรับการผลิตกำลังคนสู่ระเบียงเศรษฐกิจภูมิภาคอีสานใหม่ (ISAN NEW ECONOMIC CORRIDOR)เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 13 มิถุนายน 2565 ที่ ห้องประชุมไพศาล ลีห์ละเมียร อาคาร 50 ปี เทคนิคไทย-เยอรมัน ขอนแก่น ผศ.ดร.

สถาบันพระบรมราชชนก ตอกย้ำมาตรฐานการให้บริการติวเข้มผู้บริหาร-คณาจารย์-นักศึกษา ให้ เกิดผลดีต่อการดูแลสุขภาพของผู้ป่วย

12 มิ.ย. 2022
สถาบันพระบรมราชชนก ตอกย้ำมาตรฐานการให้บริการติวเข้มผู้บริหาร-คณาจารย์-นักศึกษา ให้ เกิดผลดีต่อผู้รับบริการในด้านและสร้าง กระบวนการทำงานในการดูแลสุขภาพของผู้ป่วยที่ดียิ่งขึ้น เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 11 มิ.ย. 2565 ที่วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.ขอนแก่น รศ. ดร.วสุธร ตันวัฒนกุล รองอธิการบดีด้านกิจการนักศึกษา ศิลปวัฒนธรรม และ ชุมชนสัมพันธ์ สถาบันพระบรมราชชนก เป็นประธานปิดโครงการอบรมพัฒนานักศึกษา