วันศุกร์, 2 ธันวาคม 2565

ค้นหา: set

“ตลาดหลักทรัพย์ฯ” “OR” และ “สยามราชธานี” ร่วมลงทุนใน “ฟินโนเวนเจอร์ ไพรเวท อิควิตี้ ทรัสต์ I” กองทุนสตาร์ทอัพกองแรกของไทยที่เปิดรับนักลงทุนจากภายนอก โดย กรุงศรี ฟินโนเวต

15 ธ.ค. 2021
กรุงเทพฯ(15ธันวาคม2564) –กรุงศรี ฟินโนเวตบริษัทจัดการกองทุนร่วมลงทุน (Venture Capital) ชั้นนำและเป็นผู้สนับสนุนในเทคโนโลยีนวัตกรรมและสตาร์ทอัพในระดับภูมิภาคประกาศความสำเร็จในการระดมทุนในกองทุนจากนักลงทุนสถาบันรอบแรกใน “ฟินโนเวนเจอร์ ไพรเวท อิควิตี้ ทรัสต์I”ผนึก3องค์กรใหญ่ ได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“SET”) บริษัท ปตท. นํ้ามันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (“OR”) และ บริษัท สยามราชธานี จำกัด (