Blog
ข่าวล่าสุด
ข่าวล่าสุด
ข่าวล่าสุด

ค่ายสีหราชเดโชไชยเตรียมการรับทหารใหม่ ผลัดที่ 2 ประจำปีพุทธศักราช 256

ที่กองบัญชาการหน่วยฝึกทหารใหม่ ณ กองร้อยอาวุธเบาที …

Read More
ข่าวล่าสุด

เอไอเอส รับใบอนุญาตคลื่นความถี่ 1800 MHz ตอกย้ำที่ 1 ตัวจริง

เอไอเอส รับใบอนุญาตคลื่นความถี่ 1800 MHz จากกสทช.ต …

Read More
ข่าวล่าสุด

เด็กเล็ก ต.บ้านโต้นและขามป้อมแลกเปลี่ยนความรู้กับมูลนิธิเด็กน้อยพัฒนา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านโต้น และตำบลขามป้อม แลกเ …

Read More
ข่าวล่าสุด
ข่าวล่าสุด

ชาวอำเภอบ้านไผ่ ร่วมแสดงความยินดีกับพ.อ.ต.สายลม. อาดี

อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น/ นายอำเภอบ้านไผ่ นำทุก …

Read More
ข่าวล่าสุด
ข่าวล่าสุด

พช.ขอนแก่น ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพสัมมาชีพชุมชนสู่ความยั่งยืน

เมื่อวันที่ 13 ก.ย.2561 พช.ขอนแก่น ประชุมเชิงปฏิบั …

Read More
ข่าวล่าสุด

พช.ขอนแก่น จัดโครงการ วิถี พช.วิถีธรรม จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 13 ก.ย.2561 จ. ขอนแก่น จัดโครงการสร้าง …

Read More
ข่าวล่าสุด
ข่าวล่าสุด

ป.ป.ช.ภาค4 แถลงผลงานเร่งทำงานสร้างการรับรู้การทุจริตให้ถึงร้อยละ 50

ป.ป.ช.ภาค 4 โชว์ผลงานสางคอร์รัปชั่น 12 จังหวัดอีสา …

Read More