Blog
ข่าวล่าสุด
ข่าวล่าสุด

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมวิ่งการกุศล “SMD Family Running for Fun 2018

ชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น …

Read More
ข่าวล่าสุด

โครงการ”มหาวิทยาลัยประชาชน สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” เริ่มแล้ว

เพื่อฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ใ …

Read More