Blog
ข่าวล่าสุด

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมวิ่งการกุศล “SMD Family Running for Fun 2018

ชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น …

Read More
ข่าวล่าสุด

โครงการ”มหาวิทยาลัยประชาชน สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” เริ่มแล้ว

เพื่อฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ใ …

Read More
ข่าวล่าสุด
ข่าวล่าสุด
ข่าวล่าสุด
ข่าวล่าสุด

มหกรรม IT Digital Revolution ๔.๐ @UdonThani “SMART Province SMART Entrepreneur”

จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค …

Read More
ข่าวล่าสุด

นักลงทุนชาวอีสานต้องมางานนี้ “Khon kaen Coffee Bakery ice – cream & Franchise 2018”

งานกาแฟ เบเกอรี่ ไอศกรีม และแฟรนไชส์ ใหญ่สุดในอีสา …

Read More
ข่าวล่าสุด

อ.อุบลรัตน์ ขก./รองนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่เยี่ยมชมงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

รองนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่เยี่ยมชมงานพัฒนาคุณภาพชีวิ …

Read More
ข่าวล่าสุด
1
ข่าวล่าสุด