วันศุกร์, 29 กันยายน 2566

สธ.เตือนการ์ดต้องไม่ตกช่วงคลายล็อกหลังพบกลุ่มวัยเรียน-วัยทำงานติดเชื้อสูงแต่ไม่

11 มิ.ย. 2020
301

นพ.อนุพงศ์ สุจริยากุล ผู้ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า สถานการณ์ผู้ติดเชื้อในประเทศไทยระยะหลังมีการพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่ไม่แสดงอาการเพิ่มมากขึ้น ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มนักเรียนนักศึกษา และกลุ่มคนวัยทำงาน ซึ่งสอดคล้องกับรายงานการสอบสวนโรคของกรมควบคุมโรค พบว่า กลุ่มอายุที่มีอัตราการติดเชื้อโควิดสูงสุด คือผู้ที่อยู่ในช่วงอายุ 20-29 ปี จำนวน 806 ราย หรือประมาณ 26% ของผู้ติดเชื้อทั้งหมด

โดยกลุ่มนี้เป็นผู้ที่อยู่ในวัยเรียนและวัยทำงาน มีร่างกายแข็งแรง เมื่อป่วยมักจะไม่แสดงอาการ จึงมีความเสี่ยงสูงที่จะแพร่กระจายเชื้อสู่ผู้อื่นได้ง่าย ผนวกกับภาครัฐได้ผ่อนปรนมาตรการในระยะต่างๆ ทำให้ประชาชนรู้สึกผ่อนคลายออกท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ โดยเฉพาะการใช้บริการขนส่งสาธารณะ หรือการร่วมงานพิธีการและกิจกรรมทางศาสนา มีการรวมตัวของคนเป็นกลุ่มก้อนทำให้เกิดความแออัด หากมีผู้ติดเชื้อปะปนอยู่ อาจมีการแพร่กระจายของเชื้อ เกิดผู้ติดเชื้อรายใหม่และผู้สัมผัสเสี่ยงสูงจำนวนมากได้ ดังนั้น การสวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้าทุกครั้งที่ออกนอกบ้าน ยังมีความจำเป็นช่วยลดความเสี่ยงติดเชื้อรวมถึงแพร่เชื้อให้กับผู้ใกล้ชิดและคนในครอบครัว

 469 total views,  2 views today