วันพุธ, 19 มิถุนายน 2567

สำนักบริการวิชาการ เขย่าทักษะบุคลากรด้วยการประยุกต์ใช้ Generative AI ในการปฏิบัติงาน

วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การประยุกต์ใช้ AI ในการปฏิบัติงานของบุคลากร” ณ ห้องประชุมดุสิตา สำนักบริการวิชาการ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อนุชา โสมาบุตร รักษาการผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน เป็นวิทยากร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรสำนักบริการวิชาการ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ AI สามารถประยุกต์ใช้ AI ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

   รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ ได้กล่าวต้อนรับวิทยากร และได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการใช้เทคโนโลยี AI ในยุคปัจจุบันที่มีอยู่รอบตัว โดยหวังอย่างยิ่งว่าการอบรมให้ความรู้ในครั้งนี้จะช่วยพัฒนาทักษะบุคลากรสำนักบริการวิชาการให้สามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือที่ทันสมัย พร้อมสร้างสรรค์นวัตกรรมที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีในยุคดิจิทัลอย่างถูกวิธี

ผศ.ดร.อนุชา โสมาบุตร รักษาการผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้การประยุกต์ใช้ Generative AI ทั้งในด้านแนวคิดและหลักการของปัญญาประดิษฐ์ (AI) ประเภทและการประยุกต์ใช้ AI ในงานต่าง ๆ จากนั้นได้สาธิตตัวอย่างการประยุกต์ใช้ AI ในการปฏิบัติงานของบุคลากร การออกแบบและพัฒนาระบบ AI สำหรับงานเฉพาะ จริยธรรมและความรับผิดชอบในการใช้ AI โดยได้เน้นเน้นย้ำ แนวคิดและเทคโนโลยีที่สามารถเปลี่ยนแปลงวิธีการเรียนรู้เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตปัจจุบันและอำนวยความสะดวกในการทำงาน

การอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ ผู้บริหารและบุคลากรสำนักบริการวิชาการ ได้รับประสบการณ์และความรู้ในการใช้งาน AI รูปแบบต่างๆที่มีในปัจจุบัน โดยคาดว่าจะนำไปประยุกต์ใช้ทั้งในการปฏิบัติงานที่หลากหลายและชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ภาพ-ข่าว :  ชาลี  พรหมอินทร์  สำนักบริการวิชาการ มข.

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว/สนใจลงโฆษณาติดต่อ นิตยา สุวรรณสิทธิ์ -0628929797 7003315842a3e5554.jpeg tz01.jpeg 2_07b2fa84021c11013.jpeg sm02.jpeg green-white-background06.jpeg cropped-kk0012-scaled-3.jpeg ลิงค์สำรองการฟังวิทยุออนไลน์ FM101.MHZ radio20766.gif

Loading


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
สำนักบริการวิชาการ มข. เสริมพลังสมาชิกสภาท้องถิ่นอัปเกรดความรู้! ทบทวนกฎหมายการประชุมสภาและกลยุทธ์ประชาสัมพันธ์ยุคใหม่
สำนักบริการวิชาการ มข. พัฒนาทักษะจัดซื้อจัดจ้างยุคดิจิทัล! อบรม e-bidding การเขียน TOR ตรวจรับงานก่อสร้าง และงานตรวจสอบพัสดุ ให้บุคลากรท้องถิ่น
สำนักบริการวิชาการ มข. จัดหลักสูตร “การคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉินสำหรับพยาบาลวิชาชีพ” เสริมทักษะพยาบาลรับมือผู้ป่วยฉุกเฉินอย่างมืออาชีพ
สำนักบริการวิชาการ ร่วมประชุมกับ ก.พ.ร.เพื่อสร้างนวัตกรรมที่นำเสนอข้อมูลแบบ Dashboard แสดงผล Realtime จังหวัดขอนแก่น
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มข.ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และ 9 องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมจัดโครงการ “การพัฒนาเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่และยั่งยืน”
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น แถลงข่าวเตรียมจัดงานวันศรีนครินทร์ ปี 2567รับบริจาคเงินสมทบเข้ากองทุนช่วยผู้ป่วยยากไร้