วันพุธ, 19 มิถุนายน 2567

สำนักบริการวิชาการ มข. ร่วมกับ สำนักงานศาลยุติธรรมจังหวัดยโสธร จัดหลักสูตร Upskill ให้กับบุคลากรภาครัฐฯ

สำนักบริการวิชาการ มข. ร่วมกับ สำนักงานศาลยุติธรรมจังหวัดยโสธร จัดหลักสูตร Upskill ให้กับบุคลากรภาครัฐ ด้านไกล่เกลี่ยข้อพิพาทฯ เพื่อลดข้อขัดแย้งและคดีความที่เกิดขึ้น และ ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ยฯ ของกระทรวงยุติธรรม

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2567 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดยโสธร และ โรงเรียนพัฒนาผู้นำและสร้างสันติธรรม รักสคูล จัดหลักสูตร การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 ในระหว่างวันที่ 20-24 พฤษภาคม 2567 โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 51 คน

ในพิธีเปิดได้รับเกียรติจาก ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร นายชรินทร์ ทองสุข ให้เกียรติกล่าวเปิดการจัดอบรมหลักสูตรและกล่าวรายงานโดย นางสาวนฤมล แสงทวีสุข ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดยโสธร โดยมีคณะผู้บริหารจากหน่วยงานราชการในจังหวัดเข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ หลักสูตรนี้มีการอบรมทั้งในภาคทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติ จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน นำโดย ศ.นพ.วันชัย วัฒนทรัพย์ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้ภาพรวมของพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 เรียนรู้เทคนิคและกระบวนการเจรจาไกล่เกลี่ย การฝึกปฏิบัติขึ้นโต๊ะเจรจา ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ธรรมชาติของความขัดแย้ง ปัจจัยแห่งความสำเร็จ รวมถึงฝึกการพัฒนาบุคลิกภาพในการเตรียมตัวเป็นผู้ไกล่เกลี่ยทั้งด้านการใช้คำพูด เทคนิคการฟังอย่างตั้งใจและการขอโทษอย่างจริงใจ ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมทุกคน จะได้ฝึกปฏิบัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางแพ่ง อาญา และประเด็นสาธารณะโดยใช้สถานการณ์จำลอง เพื่อรับการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ด้านการไกล่เกลี่ยโดยตรง

   การอบรมในครั้งนี้ มีผู้สนใจเข้าร่วมจากหน่วยงานหลากหลายภาคส่วน อาทิ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร ผู้บริหารจากหน่วยงานราชการในจังหวัดยโสธร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ตำรวจ นิติกรหน่วยงานท้องถิ่น โดยผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรจะได้รับประกาศนียบัตรจากทางสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และสามารถยื่นคำร้องขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 ของกระทรวงยุติธรรม ในลำดับต่อไป

ภาพ-ข่าว :  ชาลี  พรหมอินทร์  สำนักบริการวิชาการ มข.

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว/สนใจลงโฆษณาติดต่อ นิตยา สุวรรณสิทธิ์ -0628929797 7003315842a3e5554.jpeg tz01.jpeg 2_07b2fa84021c11013.jpeg sm02.jpeg green-white-background06.jpeg cropped-kk0012-scaled-3.jpeg ลิงค์สำรองการฟังวิทยุออนไลน์ FM101.MHZ radio20766.gif

Loading


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
สำนักบริการวิชาการ มข. เสริมพลังสมาชิกสภาท้องถิ่นอัปเกรดความรู้! ทบทวนกฎหมายการประชุมสภาและกลยุทธ์ประชาสัมพันธ์ยุคใหม่
สำนักบริการวิชาการ มข. พัฒนาทักษะจัดซื้อจัดจ้างยุคดิจิทัล! อบรม e-bidding การเขียน TOR ตรวจรับงานก่อสร้าง และงานตรวจสอบพัสดุ ให้บุคลากรท้องถิ่น
สำนักบริการวิชาการ มข. จัดหลักสูตร “การคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉินสำหรับพยาบาลวิชาชีพ” เสริมทักษะพยาบาลรับมือผู้ป่วยฉุกเฉินอย่างมืออาชีพ
สำนักบริการวิชาการ ร่วมประชุมกับ ก.พ.ร.เพื่อสร้างนวัตกรรมที่นำเสนอข้อมูลแบบ Dashboard แสดงผล Realtime จังหวัดขอนแก่น
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มข.ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และ 9 องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมจัดโครงการ “การพัฒนาเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่และยั่งยืน”
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น แถลงข่าวเตรียมจัดงานวันศรีนครินทร์ ปี 2567รับบริจาคเงินสมทบเข้ากองทุนช่วยผู้ป่วยยากไร้