วันพุธ, 19 มิถุนายน 2567

นศ.การตลาด ราชมงคลขอนแก่น คว้ารางวัล CWIE ดีเด่นระดับชาติ ประจำปี 67 กระทรวง อว. ทุบยอดขายทะลุเป้า 15 ตันจากผลงานการวัดประสิทธิผลของกลยุทธ์ทางการตลาดฯ

นายอัษฎาวุธ สาระภักดี นักศึกษา ชั้นปีที่ 4 สาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น คว้ารางวัล CWIE ดีเด่นระดับชาติ ประจำปี พ.ศ.2567 ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และการจัดการดีเด่น ชื่อผลงาน : การวัดประสิทธิผลของกลยุทธ์การตลาดบนแพลตฟอร์ม Facebook Shopee Lazada เพื่อการวางแผนกลยุทธ์การตลาดและสร้างความสามารถในการทำกำไร ของ บริษัท ไอเอฟเคแล็บ จำกัด


นายอัษฎาวุธ สาระภักดี นักศึกษา ชั้นปีที่ 4 สาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น เปิดเผยว่า ตนเอง ฝึกงานที่ บริษัท ไอเอฟเคแล็บ จำกัด จ.นนทบุรี โดยเริ่มฝึกงานเริ่มตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 ถึง วันที่ 1 มีนาคม 2567 เป็นเวลา 16 สัปดาห์ ในตำแหน่ง ONLINE MARKETING รับผิดชอบในส่วนของการเป็นแอดมินเพจ จำนวน 2 เพจ พร้อมสรุปค่าใช้จ่ายและเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการโปรโมทสินค้าบนแพลตฟอร์ม Facebook และทบทวนกลยุทธ์การตลาดในแต่ละช่วงเวลา เพื่อสร้างสรรค์เนื้อหาทางการตลาด Online เพื่อสร้าง Content ลงบนแพลตฟอร์ม Facebook และลงพื้นที่พบปะลูกค้า ซึ่งผลงานที่ทำให้คว้ารางวัลอันทรงเกียรติในครั้งนี้ คือ “การวัดประสิทธิผลของกลยุทธ์การตลาดบนแพลตฟอร์ม Facebook Shopee Lazada เพื่อการวางแผนกลยุทธ์การตลาดและสร้างความสามารถในการทำกำไร ของ บริษัท ไอเอฟเคแล็บ จำกัด” ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายปุ๋ยและเคมีภัณฑ์ อาทิ หัวเชื้อ ปุ๋ยน้ำ ผลิตภัณฑ์กำจัดแมลง ผลิตภัณฑ์กำจัดโรคของพืช ฯลฯ โดยมี ผศ.นัฏพร จิรเจษฎาอาจารย์ ดร.อารีรัตน์ เชื้อบุญเกิด โนท และอาจารย์ ดร.ชลธิดา แสวานี คณาจารย์สาขาวิชาการตลาด ผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์ทางการตลาดเป็นอาจารย์นิเทศ

“ที่มาของการศึกษามาจากเพจ Facebook เดิมมียอดผู้กดถูกใจ 42 คน และมีผู้ติดตามเพียง 47 คน ซึ่งเป็นจำนวนที่น้อยมาก อีกทั้งยังมียอดขายไม่ดีขายได้เพียง 1 ตันเท่านั้น บริษัทจึงได้มอบหมายให้ปรับกลยุทธ์ทางการตลาดใหม่เพื่อเพิ่มยอดขายให้สูงขึ้น โดยตั้งเป้ายอดขายไว้ที่ 10 ตัน จึงเป็นที่มาของการจัดการระบบการทำงานของสถานประกอบการด้วยการศึกษาการวัดประสิทธิผลของกลยุทธ์การตลาดบนแพลตฟอร์ม Facebook Shopee Lazada เพื่อการวางแผนกลยุทธ์การตลาดและสร้างความสามารถในการทำกำไร ซึ่งสรุปผลการศึกษาได้ว่า การปรับกลยุทธ์ทางการตลาดใหม่ทำให้มียอดขายสูงขึ้นกว่า 15 ตัน ทะลุเป้าหมายที่บริษัทตั้งไว้ อีกทั้งยังมียอดผู้กดถูกใจเพิ่มมากขึ้นถึง 663 คน และมีผู้กดติดตามเพิ่มมากขึ้นจากเดิมกว่า 679 คน การนำกลยุทธ์ที่ได้เรียนมาปรับใช้ในการทำงานจริงร่วมกับองค์กรในครั้งนี้ สะท้อนให้เห็นว่าแผนการตลาดที่ดีจะต้องมีการปรับตามความเหมาะสมตลอดเวลาเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดและสอดคล้องกับพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งจะส่งผลให้ยอดขายเพิ่มสูงขึ้นและสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่องนั่นเอง

สำหรับการประกวดรางวัลผลงาน CWIE ดีเด่นระดับชาติ เป็นการจัดโดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งจะมีการพิจารณาคัดเลือกและตัดสินผลงานสหกิจศึกษา และ การศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน ต่อจากนั้นจะมีการมอบรางวัล CWIE ดีเด่นระดับชาติ ในงาน CWIE DAY เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ ยกย่อง และชมเชยนักศึกษา ซึ่งในปีนี้ได้มีการมอบรางวัลในงานวันสหกิจศึกษาบูรณาการกับการทำงาน (CWIE DAY) ครั้งที่ 14 ในวันที่ 6 มิถุนายน 2567 ต่อไป

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว/สนใจลงโฆษณาติดต่อ นิตยา สุวรรณสิทธิ์ -0628929797 7003315842a3e5554.jpeg tz01.jpeg 2_07b2fa84021c11013.jpeg sm02.jpeg green-white-background06.jpeg cropped-kk0012-scaled-3.jpeg ลิงค์สำรองการฟังวิทยุออนไลน์ FM101.MHZ radio20766.gif

Loading


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
มทร.อีสาน ติดตั้งอุปกรณ์ เทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวก ภายใต้โครงการ บริหารจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อคนพิการและผู้สูงอายุ คนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน
มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น เฉลิมฉลองครบรอบ 60 ปี วิทยาลัยเทคนิคไทย-เยอรมัน ขอนแก่น สุดยิ่งใหญ่
วิศวะจิตอาสา ลงพื้นที่ติดตั้งระบบไฟฟ้า โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนชุมชนบ้านตูม
ราชมงคลขอนแก่น ต้อนรับคณะสื่อมวลชน จาก APEC 2022 โชว์ต้นแบบระบบรถไฟฟ้ารางเบา (Tram)
AIS 5G จับมือ ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นำศักยภาพโครงข่ายอัจฉริยะ 5G ปักหมุดพื้นที่การเรียนรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีแห่งใหม่ของภาคอีสาน