วันพุธ, 19 มิถุนายน 2567

สำนักบริการวิชาการ มข. – มจธ. จัด Workshop เสริมทักษะเจ้าหน้าที่ เตรียมความพร้อมให้บริการโครงการสร้างอาชีพสำหรับคนพิการฯ

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดบ้าน ต้อนรับ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการรายพื้นที่ (Workshop) แก่เจ้าหน้าที่ (สำนักบริการวิชาการ) ภายใต้ โครงการ “การขยายผลเครือข่ายอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาศักยภาพคนพิการเพื่อการประกอบอาชีพผ่านโมโดลการฝึกอบรม ฝึกงานคนพิการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี” เพื่อเตรียมความพร้อม และทำความเข้าใจการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ในระหว่างวันที่ 27 – 28 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุมดุสิตา ชั้น 5  สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และศูนย์ค้ำคูณ มูลนิธิพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน จังหวัดขอนแก่น

 อ.สุชาติ เพริดพริ้ง ที่ปรึกษาอธิการบดี มจธ. ได้กล่าวขอบคุณมหาวิทยาลัยขอนแก่นในการร่วมมือในครั้งนี้ โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการเพื่อการประกอบอาชีพ ผ่านโมเดลการฝึกอบรม ฝึกงานคนพิการ จนประสบความสำเร็จมาแล้ว เข้าสู่ปีที่ 10   ซึ่งทางเราก็คาดหวังว่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะขับเคลื่อนและสร้างโอกาสให้กับคนพิการในจังหวัดขอนแก่น ให้ได้รับการพัฒนาศักยภาพ อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไป

 รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ  กมลเลิศ ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ กล่าวถึงความพร้อมในการดำเนินโครงการฯนี้ ซึ่งสำนักบริการวิชาการ มีพันธกิจที่สำคัญในการให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการประสานงานร่วมกับคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อนำเอาองค์ความรู้ที่มีอยู่ ถ่ายทอดลงสู่ชุมชน โดยร่วมมือกับเครือข่ายที่มีอยู่ทั้งในส่วนของภาครัฐและเอกชน โดยทางสำนักบริการวิชาการ ได้วางเป้าหมายในการพัฒนาทักษะอาชีพสำหรับผู้พิการ รวมถึงการจัดทำหลักสูตรเพื่อพัฒนาคนพิการเพื่อให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการและได้การจ้างงาน ตามมาตรา 33

โดยกิจกรรมในวันแรกนั้นเป็นการแลกเปลี่ยนรู้ร่วมกับ นพ.อภิสิทธิ์ ธำรงวรางกูร ประธานมูลนิธิโรงพยาบาลอุบลรัตน์ ณ ศูนย์ค้ำคูณ มูลนิธิพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน จังหวัดขอนแก่น ในแนวทางการดำเนินงาน ในการสร้างอาชีพสำหรับคนพิการ พัฒนาทักษะ บนพื้นฐานความพอเพียง อย่างยั่งยืน ของทางมูลนิธิ รวมถึง การร่วมมือเพื่อยกระดับคนพิการในอนาคต ร่วมกับทาง มหาวิทยาลัยขอนแก่นอีกด้วย และ ในวันที่ 2 เป็นกิจกรรมเสริมสร้างทักษะและความรู้ความเข้าใจให้แก่เจ้าหน้าที่จากสำนักบริการวิชาการ เกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการฝึกงาน ตาม มาตรา 35 พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ แนวทางการวิจัยและพัฒนา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ มจธ. และการเก็บข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ต่อยอดโครงการเพื่อความยั่งยืน  ผ่านโมเดลการฝึกอบรม ฝึกงานคนพิการ ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีประสบความสำเร็จมาแล้ว

ภาพ-ข่าว :  ชาลี  พรหมอินทร์  สำนักบริการวิชาการ มข.

ttps://youtu.be/wD8oiYw7okQ?si=9i_klEYrlqUTdoUT ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว/สนใจลงโฆษณาติดต่อ นิตยา สุวรรณสิทธิ์ -0628929797 7003315842a3e5554.jpeg tz01.jpeg 2_07b2fa84021c11013.jpeg sm02.jpeg green-white-background06.jpeg cropped-kk0012-scaled-3.jpeg ลิงค์สำรองการฟังวิทยุออนไลน์ FM101.MHZ radio20766.gif

Loading


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
สำนักบริการวิชาการ มข. เสริมพลังสมาชิกสภาท้องถิ่นอัปเกรดความรู้! ทบทวนกฎหมายการประชุมสภาและกลยุทธ์ประชาสัมพันธ์ยุคใหม่
สำนักบริการวิชาการ มข. พัฒนาทักษะจัดซื้อจัดจ้างยุคดิจิทัล! อบรม e-bidding การเขียน TOR ตรวจรับงานก่อสร้าง และงานตรวจสอบพัสดุ ให้บุคลากรท้องถิ่น
สำนักบริการวิชาการ มข. จัดหลักสูตร “การคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉินสำหรับพยาบาลวิชาชีพ” เสริมทักษะพยาบาลรับมือผู้ป่วยฉุกเฉินอย่างมืออาชีพ
สำนักบริการวิชาการ ร่วมประชุมกับ ก.พ.ร.เพื่อสร้างนวัตกรรมที่นำเสนอข้อมูลแบบ Dashboard แสดงผล Realtime จังหวัดขอนแก่น
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มข.ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และ 9 องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมจัดโครงการ “การพัฒนาเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่และยั่งยืน”
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น แถลงข่าวเตรียมจัดงานวันศรีนครินทร์ ปี 2567รับบริจาคเงินสมทบเข้ากองทุนช่วยผู้ป่วยยากไร้