วันพุธ, 19 มิถุนายน 2567

มข. – ม.สุภานุวงศ์ ร่วมจุดประกาย แนวคิดที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ด้านการจัดการศึกษาตลอดชีวิต และ กิจกรรมสะเต็มศึกษา (STEM) เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมในบริบทของ สปป.ลาว

สำนักบริการวิชาการ มข. ร่วมกับ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ (สปป.ลาว) นำโดย รศ.ดร.โชคชัย  ยืนยง รองผู้อำนวยการฝ่ายจัดการศึกษาตลอดชีวิต สำนักบริการวิชาการ พร้อมด้วย ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักบริการวิชาการ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวคิดในพัฒนาหลักสูตรการศึกษาตลอดชีวิตและการจัดทำหลักสูตรฝึกอบรม ร่วมกับ บุคลากรทางการศึกษาในประเทศลาว พร้อมกับ บรรยายพิเศษ “แนวทางการพัฒนากิจกรรมสะเต็มศึกษา เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ในบริบทของ สปป.ลาว” เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2567 ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ หลวงพระบาง (สปป.ลาว)

รศ.ดร. โชคชัย ยืนยง รองผู้อำนวยการฝ่ายการจัดการศึกษาตลอดชีวิต ได้กล่าวถึงดำเนินงานร่วมกันระหว่างสองมหาวิทยาลัยหลังจากผ่านพ้นช่วงวิกฤตการณ์โควิด ซึ่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นพร้อมที่จะร่วมกันพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการ โดยเฉพาะด้านทรัพยากรบุคคล สำหรับทักษะที่จำเป็นสำหรับบุคลากรทางการศึกษา โดยในปัจจุบัน สปป.ลาว  มีนโยบายและให้ความสำคัญกับการศึกษาสะเต็มมากขึ้น เพราะการศึกษาสะเต็ม (STEM Education) มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมทักษะที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21  เช่น   ทักษะการคิดวิเคราะห์  ทักษะการแก้ปัญหา  ทักษะการทำงานร่วมกัน  ทักษะการสื่อสาร   และทักษะความคิดสร้างสรรค์   โดยทักษะเหล่านี้จำเป็นสำหรับการประกอบอาชีพในอนาคต   และยังช่วยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถปรับตัวเท่าทันกับ ยุค Disruption ได้อีกด้วย และในช่วงท้าย รศ.ดร.โชคชัย ยืนยง ยังได้ส่งเสริมและการพัฒนาแนวคิดในการหาแหล่งทุนวิจัย รวมถึงการทำงานวิจัยร่วมกันจากทั้งสองมหาวิทยาลัยในอนาคต และยังได้เชิญชวนให้เข้าร่วมกิจกรรมการนำเสนอผลงานวิจัยที่ทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดขึ้นอีกด้วย

ภาพ-ข่าว :  ชาลี  พรหมอินทร์  สำนักบริการวิชาการ มข.

ttps://youtu.be/wD8oiYw7okQ?si=9i_klEYrlqUTdoUT ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว/สนใจลงโฆษณาติดต่อ นิตยา สุวรรณสิทธิ์ -0628929797 7003315842a3e5554.jpeg tz01.jpeg 2_07b2fa84021c11013.jpeg sm02.jpeg green-white-background06.jpeg cropped-kk0012-scaled-3.jpeg ลิงค์สำรองการฟังวิทยุออนไลน์ FM101.MHZ radio20766.gif

Loading


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
สำนักบริการวิชาการ มข. เสริมพลังสมาชิกสภาท้องถิ่นอัปเกรดความรู้! ทบทวนกฎหมายการประชุมสภาและกลยุทธ์ประชาสัมพันธ์ยุคใหม่
สำนักบริการวิชาการ มข. พัฒนาทักษะจัดซื้อจัดจ้างยุคดิจิทัล! อบรม e-bidding การเขียน TOR ตรวจรับงานก่อสร้าง และงานตรวจสอบพัสดุ ให้บุคลากรท้องถิ่น
สำนักบริการวิชาการ มข. จัดหลักสูตร “การคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉินสำหรับพยาบาลวิชาชีพ” เสริมทักษะพยาบาลรับมือผู้ป่วยฉุกเฉินอย่างมืออาชีพ
สำนักบริการวิชาการ ร่วมประชุมกับ ก.พ.ร.เพื่อสร้างนวัตกรรมที่นำเสนอข้อมูลแบบ Dashboard แสดงผล Realtime จังหวัดขอนแก่น
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มข.ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และ 9 องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมจัดโครงการ “การพัฒนาเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่และยั่งยืน”
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น แถลงข่าวเตรียมจัดงานวันศรีนครินทร์ ปี 2567รับบริจาคเงินสมทบเข้ากองทุนช่วยผู้ป่วยยากไร้