วันพุธ, 19 มิถุนายน 2567

มข. จับมือ 3 องค์กรวิชาชีพและสถาบันการศึกษา จัดประชุมวิชาการนานาชาติ ECTI-CON 2024 เน้นเทคโนโลยีสีเขียวและนวัตกรรมเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน

(มีคลิป)มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ สมาคมวิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ ( ECTI Association) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น และสถาบันวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์ (AIEI) จัดประชุมวิชาการนานาชาติด้านวิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ (ECTI-CON 2024) ครั้งที่ 21 ระหว่างวันที่ 27-30 พฤษภาคม 2024 ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 2 อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งมีพิธีเปิดงานวันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. โดยได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานกล่าวเปิดงาน รศ.ดร.กฤษณะพงศ์ พันธ์ศรี สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ประธานการจัดงาน กล่าวรายงาน และ ศ.ดร.เดวิด บรรเจิดพงศ์ชัย นายกสมาคมวิชาการไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม และสารสนเทศ (ECTI Association) กล่าวต้อนรับ พร้อมนักวิจัย นักศึกษา และวิศวกรจากทั่วโลกจากหลายประเทศทั่วโลก ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการ ทั้งแบบออนไซต์ และ VDO Conference ในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

รศ.ดร.กฤษณะพงศ์ พันธ์ศรี กล่าวว่า “การประชุม ECTI-CON 2024 มีผู้เข้าร่วมจากหลายประเทศทั่วโลก และเป็นโอกาสที่ดีในการสร้างเครือข่ายการวิจัยและความร่วมมือในอนาคต ทั้งนี้เรายังได้รับการสนับสนุน จากสถาบันและองค์กรชั้นนำหลายแห่ง ทำให้การประชุมครั้งนี้มีความสำคัญและน่าสนใจอย่างยิ่ง”

ด้าน ศ.ดร.เดวิด บรรเจิดพงศ์ชัย นายกสมาคม ECTI กล่าวว่า “การประชุมนี้เป็นโอกาสสำคัญในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ อันจะเป็นการช่วยเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างนักวิจัยจากประเทศอาเซียนและทั่วโลก”

และ รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า การประชุม ECTI-CON 2024 มีหัวข้อสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการทำอย่างไรที่จะทำให้สภาพแวดล้อมมีความสะอาด หรือ Green Environment และมีความยั่งยืน มีนักวิชาการด้านวิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสนอแนวคิดต่าง ๆ ถือเป็นเวทีสำคัญในการสร้างสรรค์นวัตกรรมและความร่วมมือทางเทคโนโลยี ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของแรงบันดาลใจ ความร่วมมือ และการดำเนินการเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนสำหรับทุกคน สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยขอนแก่นด้าน Green Campus และพยายามผลักดันให้เป็นเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวที่มีความยั่งยืนด้วยเช่นกัน

สำหรับการจัดงาน ECTI-CON 2024 มีหัวข้อที่ครอบคลุมในงานได้แก่ Circuits & Systems, Communications, Control Systems, Medicine & Biology, Industry Applications, Robotics and Automation Antennas, Electromagnetics, RF/Microwave Components and Circuits, Computer & Computational Intelligence, Education, Geoscience & Remote Sensing, Energy & Power Electronics, Signal Processing

ที่สำคัญเป็นการเปิดโอกาสให้นักวิจัยจากทั่วโลกได้แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า และเทคโนโลยีสารสนเทศ “ปีนี้ขอนแก่นได้รับเลือกให้เป็นสถานที่จัดงานเพราะเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาและวิจัยที่มีความสำคัญในภาคอีสานของประเทศไทย และยังเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้อง”  โดยการประชุมในครั้งนี้เน้นที่หัวข้อเทคโนโลยีสีเขียวและนวัตกรรมเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน ซึ่งถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งในยุคปัจจุบัน และยังสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ต้องการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาที่มีผลกระทบเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม นอกจากนี้ยังช่วยเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันในวงการวิศวกรรมไฟฟ้าและเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับสากล ด้วยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์จะช่วยเสริมสร้างแนวคิดใหม่ ๆ และการวิจัยที่มีคุณค่า ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาและนวัตกรรมที่ยั่งยืนในอนาคต”

ข่าว / ภาพ : เบญจมาภรณ์  มามุข

สกู๊ปพิเศษ / นิตยา สุวรรณสิทธิ์

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว/สนใจลงโฆษณาติดต่อ นิตยา สุวรรณสิทธิ์ -0628929797 7003315842a3e5554.jpeg tz01.jpeg 2_07b2fa84021c11013.jpeg sm02.jpeg green-white-background06.jpeg cropped-kk0012-scaled-3.jpeg ลิงค์สำรองการฟังวิทยุออนไลน์ FM101.MHZ radio20766.gif

Loading


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
สำนักบริการวิชาการ มข. เสริมพลังสมาชิกสภาท้องถิ่นอัปเกรดความรู้! ทบทวนกฎหมายการประชุมสภาและกลยุทธ์ประชาสัมพันธ์ยุคใหม่
สำนักบริการวิชาการ มข. พัฒนาทักษะจัดซื้อจัดจ้างยุคดิจิทัล! อบรม e-bidding การเขียน TOR ตรวจรับงานก่อสร้าง และงานตรวจสอบพัสดุ ให้บุคลากรท้องถิ่น
สำนักบริการวิชาการ มข. จัดหลักสูตร “การคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉินสำหรับพยาบาลวิชาชีพ” เสริมทักษะพยาบาลรับมือผู้ป่วยฉุกเฉินอย่างมืออาชีพ
สำนักบริการวิชาการ ร่วมประชุมกับ ก.พ.ร.เพื่อสร้างนวัตกรรมที่นำเสนอข้อมูลแบบ Dashboard แสดงผล Realtime จังหวัดขอนแก่น
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มข.ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และ 9 องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมจัดโครงการ “การพัฒนาเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่และยั่งยืน”
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น แถลงข่าวเตรียมจัดงานวันศรีนครินทร์ ปี 2567รับบริจาคเงินสมทบเข้ากองทุนช่วยผู้ป่วยยากไร้