วันพุธ, 19 มิถุนายน 2567

สำนักบริการวิชาการ มข. หนุนท้องถิ่น จัดหลักสูตร เสริมทักษะการเขียนค่างานและผลงาน เพื่อให้ไปตามประกาศหลักเกณฑ์ รุ่นที่ 4

04 มิ.ย. 2024
43

สำนักบริการวิชาการ มข. จัดอบรม Upskill บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หลักสูตร “เทคนิคและขั้นตอนการจัดทำเอกสารปรับปรุงตำแหน่ง การเขียนวิสัยทัศน์และผลงาน เพื่อเลื่อนระดับอาวุโส ระดับชำนาญการพิเศษ ทุกตำแหน่ง ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนตำบล” รุ่นที่ 4 เพื่อให้เข้าใจขั้นตอนและเทคนิคในการเสนอค่างานเพื่อขอปรับปรุงตําแหน่ง เทคนิคและวิธีการเขียนวิสัยทัศน์ในการพัฒนางานเทคนิคและวิธีการเขียนผลงานดีเด่นทางวิชาการ และการจัดทําเอกสารที่เกี่ยวข้องประกอบการเสนอเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้นเป็นไปตามประกาศหลักเกณฑ์ ที่ ก.กลาง กําหนด โดยจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2567 ณ โรงแรมโคราชโฮเต็ล จังหวัดนครราชสีมา

              วิทยากร ว่าที่ร้อยตรี จิรายุศ จันทพล นิติกรชำนาญการพิเศษความรู้ที่ผู้เข้ารับการอบรมจะได้หลังจากเข้าอบรม คือ เทคนิคในการเขียนค่างาน เพื่อปรับปรุงตำแหน่ง การเขียนวิสัยทัศน์เพื่อพัฒนางาน และการเขียนผลงานดีเด่นทางวิชาการ เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งในระดับที่สูงขึ้น ระดับกับอาวุโส ระดับชำนาญการพิเศษ

ภาพ-ข่าว :  ชาลี  พรหมอินทร์  สำนักบริการวิชาการ มข.

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว/สนใจลงโฆษณาติดต่อ นิตยา สุวรรณสิทธิ์ -0628929797 7003315842a3e5554.jpeg tz01.jpeg 2_07b2fa84021c11013.jpeg sm02.jpeg green-white-background06.jpeg cropped-kk0012-scaled-3.jpeg ลิงค์สำรองการฟังวิทยุออนไลน์ FM101.MHZ radio20766.gif

Loading


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
สำนักบริการวิชาการ มข. เสริมพลังสมาชิกสภาท้องถิ่นอัปเกรดความรู้! ทบทวนกฎหมายการประชุมสภาและกลยุทธ์ประชาสัมพันธ์ยุคใหม่
สำนักบริการวิชาการ มข. พัฒนาทักษะจัดซื้อจัดจ้างยุคดิจิทัล! อบรม e-bidding การเขียน TOR ตรวจรับงานก่อสร้าง และงานตรวจสอบพัสดุ ให้บุคลากรท้องถิ่น
สำนักบริการวิชาการ มข. จัดหลักสูตร “การคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉินสำหรับพยาบาลวิชาชีพ” เสริมทักษะพยาบาลรับมือผู้ป่วยฉุกเฉินอย่างมืออาชีพ
สำนักบริการวิชาการ ร่วมประชุมกับ ก.พ.ร.เพื่อสร้างนวัตกรรมที่นำเสนอข้อมูลแบบ Dashboard แสดงผล Realtime จังหวัดขอนแก่น
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มข.ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และ 9 องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมจัดโครงการ “การพัฒนาเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่และยั่งยืน”
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น แถลงข่าวเตรียมจัดงานวันศรีนครินทร์ ปี 2567รับบริจาคเงินสมทบเข้ากองทุนช่วยผู้ป่วยยากไร้