วันพุธ, 19 มิถุนายน 2567

เทรนด์ใหม่! สำนักบริการวิชาการ มข. จัดหลักสูตรเรียนรู้ “เทคนิคการจัดซื้อจัดจ้างในยุคดิจิทัล เพื่อเตรียมพร้อมกับอนาคตที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว!” สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

04 มิ.ย. 2024
39

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กำหนดจัดหลักสูตร “ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วิธีคัดเลือก วิธีเฉพาะเจาะจง การจัดทำ TOR สเปก รถบรรทุกขยะ รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์รถเครนกระเช้าไฟฟ้า รถยนต์บรรทุกมิติเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การตรวจรับพัสดุงานก่อสร้าง การพิจารณา งด ลดค่าปรับ ขยายสัญญา ยกเลิกสัญญา และการดำเนินการ ภายหลังยกเลิกสัญญา ตาม ว.108 พร้อมการตรวจสอบพัสดุประจำปี และการจำหน่ายพัสดุ การ-รับโอนครุภัณฑ์” รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2567 ณ โรงแรม เอสดี อเวนิว (ปิ่นเกล้า) กรุงเทพฯ

วิทยากร อาจารย์เพชร โพสาราช ผู้เชี่ยวชาญด้านพัสดุท้องถิ่น ผู้มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน อปท.มากกว่า 36 ปี พร้อมทีม  โดยหลักสูตรนี้คาดหวังให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานของหน่วยงานของรัฐอื่นๆและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นเจ้าหน้าที่ หรือหัวหน้าเจ้าหน้าที่ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการผู้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้รับผิดชอบในการบริหารพัสดุ และหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับทราบถึงจุดเสี่ยง ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยๆหรือข้อบกพร่องที่มักเกิดขึ้น ให้เข้าใจถึงขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง แก้ไขจุดบกพร่อง และนำหลักเกณฑ์ และตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ไปปรับใช้ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

ภาพ-ข่าว :  ชาลี  พรหมอินทร์  สำนักบริการวิชาการ มข.

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว/สนใจลงโฆษณาติดต่อ นิตยา สุวรรณสิทธิ์ -0628929797 7003315842a3e5554.jpeg tz01.jpeg 2_07b2fa84021c11013.jpeg sm02.jpeg green-white-background06.jpeg cropped-kk0012-scaled-3.jpeg ลิงค์สำรองการฟังวิทยุออนไลน์ FM101.MHZ radio20766.gif

Loading


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
สำนักบริการวิชาการ มข. เสริมพลังสมาชิกสภาท้องถิ่นอัปเกรดความรู้! ทบทวนกฎหมายการประชุมสภาและกลยุทธ์ประชาสัมพันธ์ยุคใหม่
สำนักบริการวิชาการ มข. พัฒนาทักษะจัดซื้อจัดจ้างยุคดิจิทัล! อบรม e-bidding การเขียน TOR ตรวจรับงานก่อสร้าง และงานตรวจสอบพัสดุ ให้บุคลากรท้องถิ่น
สำนักบริการวิชาการ มข. จัดหลักสูตร “การคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉินสำหรับพยาบาลวิชาชีพ” เสริมทักษะพยาบาลรับมือผู้ป่วยฉุกเฉินอย่างมืออาชีพ
สำนักบริการวิชาการ ร่วมประชุมกับ ก.พ.ร.เพื่อสร้างนวัตกรรมที่นำเสนอข้อมูลแบบ Dashboard แสดงผล Realtime จังหวัดขอนแก่น
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มข.ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และ 9 องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมจัดโครงการ “การพัฒนาเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่และยั่งยืน”
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น แถลงข่าวเตรียมจัดงานวันศรีนครินทร์ ปี 2567รับบริจาคเงินสมทบเข้ากองทุนช่วยผู้ป่วยยากไร้