วันพุธ, 19 มิถุนายน 2567

โครงการ”ออมสินยุวพัฒน์” จับมือชุมชน Live สดพาชม”ผลิตภัณฑ์กระเป๋าจักสานสวยงาม” และของดีหนึ่งใน The Best ของดีอำเภอสีชมพู

04 มิ.ย. 2024
39

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี และ ธนาคารออมสิน ลงพื้นที่จัดจัด กิจกรรมจัดทำบัญชี และวิธี Live จำหน่ายสินค้า ผ่านแพลตฟอร์มต่าง ๆ พามาชม “ผลิตภัณฑ์กระเป๋าจักรสานสวยงาม” หนึ่งใน Best ของอำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น โดยกิจกรรมในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งใน โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์จักรสานชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านโนนอุดม หมู่11 ตำบลศรีสุข อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น 

 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน  2567  ที่ผ่านมา จากทีมนักศึกษาจากคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ที่เข้าร่วมโครงการในชื่อทีม “โนนอุดม เฮ้” โดยมี นางโชติกา วินทะไชย ประธานชุมชนฯ เป็นผู้ Live พาชมสินค้าของดีจาก ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านโนนอุดม อาทิ กระเป๋าจักสาน ถั่วอารมณ์ดี ผ้าทอจากชุมชน เป็นต้น

โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น เป็นความร่วมมือระหว่างธนาคารออมสินและสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากสู่ความยั่งยืน โดยธนาคารออมสินเป็นผู้สนับสนุนการร่วมเรียน ร่วมรู้ และร่วมพัฒนายกระดับคุณภาพภูมิปัญญาและทรัพยากรท้องถิ่นให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์และบริการที่มีศักยภาพ ซึ่งสอดคล้องกับเป้าประสงค์ ในการก้าวไปสู่การเป็นธนาคารเพื่อความยั่งยืน โดยกิจกรรมย่อยในครั้งนี้เป็นถ่ายทอดองค์ความรู้ในด้านการทำการตลาด การโปรโมทประชาสัมพันธ์ การเงิน และการบริหารการจัดการภายในชุมชนให้เป็นชุมชนเข้มแข็งตามนโยบายออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น

หากสนใจผลิตภัณฑ์สามารถติดต่อ กลุ่มชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้านโนนอุดม ผ่านทาง Facebook : จักรสานอุดมยิ้ม เบอร์โทรศัพท์ : 062 195 4557 (ถั่วลิสง ถั่วคั่วเกลือ)

ภาพ-ข่าว :  ชาลี  พรหมอินทร์  สำนักบริการวิชาการ มข.

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว/สนใจลงโฆษณาติดต่อ นิตยา สุวรรณสิทธิ์ -0628929797 7003315842a3e5554.jpeg tz01.jpeg 2_07b2fa84021c11013.jpeg sm02.jpeg green-white-background06.jpeg cropped-kk0012-scaled-3.jpeg ลิงค์สำรองการฟังวิทยุออนไลน์ FM101.MHZ radio20766.gif

Loading


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
สำนักบริการวิชาการ มข. เสริมพลังสมาชิกสภาท้องถิ่นอัปเกรดความรู้! ทบทวนกฎหมายการประชุมสภาและกลยุทธ์ประชาสัมพันธ์ยุคใหม่
สำนักบริการวิชาการ มข. พัฒนาทักษะจัดซื้อจัดจ้างยุคดิจิทัล! อบรม e-bidding การเขียน TOR ตรวจรับงานก่อสร้าง และงานตรวจสอบพัสดุ ให้บุคลากรท้องถิ่น
สำนักบริการวิชาการ มข. จัดหลักสูตร “การคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉินสำหรับพยาบาลวิชาชีพ” เสริมทักษะพยาบาลรับมือผู้ป่วยฉุกเฉินอย่างมืออาชีพ
สำนักบริการวิชาการ ร่วมประชุมกับ ก.พ.ร.เพื่อสร้างนวัตกรรมที่นำเสนอข้อมูลแบบ Dashboard แสดงผล Realtime จังหวัดขอนแก่น
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มข.ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และ 9 องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมจัดโครงการ “การพัฒนาเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่และยั่งยืน”
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น แถลงข่าวเตรียมจัดงานวันศรีนครินทร์ ปี 2567รับบริจาคเงินสมทบเข้ากองทุนช่วยผู้ป่วยยากไร้