วันพุธ, 19 มิถุนายน 2567

สำนักบริการวิชาการ Up Skill บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานภาครัฐฯ

11 มิ.ย. 2024
39

สำนักบริการวิชาการ Up Skill บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานภาครัฐ โดยจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ชี้ทริควิธีการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน เริ่มจาก 0 – 100 สำหรับ อปท.และหน่วยงานของรัฐอื่นเพื่อตอบโจทย์การจัดทำแบบประเมินการตรวจสอบภายใน ตาม ว.64 ที่กระทรวงการคลังกำหนด” รุ่นที่ 3

สำนักบริการวิชาการ Up Skill บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานภาครัฐ โดยจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ชี้ทริควิธีการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน เริ่มจาก 0 – 100 สำหรับ อปท.และหน่วยงานของรัฐอื่นเพื่อตอบโจทย์การจัดทำแบบประเมินการตรวจสอบภายใน ตาม ว.64 ที่กระทรวงการคลังกำหนด” รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 7-9 มิถุนายน 2567 ณ โรงแรมเวียงอินทร์ จังหวัดเชียงราย

447905549-471579862222737-2493620179182962901-n-500x375

หลักสูตรนี้มีวัตถุระสงค์เพื่อให้ผู้บริหาร ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ พนักงานส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ผู้ที่ได้รับมอบหมายงานด้านพัสดุ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม สามารถฝึกปฏิบัติจริงจากขั้น 0 – 100 ได้ถูกต้องตามขั้นตอน วิธีการ กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน และจัดทำเอกสารให้ครบถ้วนตามมาตรฐานด้านคุณสมบัติ (รหัส 1000-1300), กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน และจัดทำเอกสารให้ครบถ้วนตามมาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน (รหัส 2000-2600) ฝึกปฏิบัติ แนวทางวิธีการและเทคนิคในการให้คำปรึกษา, แนวทางวิธีการในการตรวจการกำกับดูแล, การสอบทานระบบควบคุมภายใน, การสอบทานระบบบริหารจัดการความเสี่ยง และสามารถจัดทำเอกสารการปฏิบัติงานเพื่อตอบโจทย์ตัวชี้วัด ว.64 ที่กระทรวงการคลัง กำหนด

447674337-471453305568726-8536894695487139972-n-500x375

โดยอาจารย์ปนัดดา พลปัถพี ผู้ชำนาญการด้านงานตรวจสอบภายในควบคุมภายในและบริหารจัดการความเสี่ยง ที่ผ่านการตรวจประเมินจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในระดับดีเยี่ยม เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้และการฝึกปฏิบัติให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม สามารถฝึกปฏิบัติจริงจากขั้น 0 – 100 ได้ถูกต้องตามขั้นตอน วิธีการ กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน และบรรยาย อภิปราย ตอบข้อซักถามและฝึกปฏิบัติงานจริง จากตัวอย่าง และเอกสาร ในบริบทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานรัฐอื่น

ภาพ-ข่าว :  ชาลี  พรหมอินทร์  สำนักบริการวิชาการ มข.

447591347-471453328902057-5722166927771173022-n-500x375 8-354x500
ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว/สนใจลงโฆษณาติดต่อ นิตยา สุวรรณสิทธิ์ -0628929797 7003315842a3e5554.jpeg tz01.jpeg 2_07b2fa84021c11013.jpeg sm02.jpeg green-white-background06.jpeg cropped-kk0012-scaled-3.jpeg ลิงค์สำรองการฟังวิทยุออนไลน์ FM101.MHZ radio20766.gif

Loading


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
สำนักบริการวิชาการ มข. เสริมพลังสมาชิกสภาท้องถิ่นอัปเกรดความรู้! ทบทวนกฎหมายการประชุมสภาและกลยุทธ์ประชาสัมพันธ์ยุคใหม่
สำนักบริการวิชาการ มข. พัฒนาทักษะจัดซื้อจัดจ้างยุคดิจิทัล! อบรม e-bidding การเขียน TOR ตรวจรับงานก่อสร้าง และงานตรวจสอบพัสดุ ให้บุคลากรท้องถิ่น
สำนักบริการวิชาการ มข. จัดหลักสูตร “การคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉินสำหรับพยาบาลวิชาชีพ” เสริมทักษะพยาบาลรับมือผู้ป่วยฉุกเฉินอย่างมืออาชีพ
สำนักบริการวิชาการ ร่วมประชุมกับ ก.พ.ร.เพื่อสร้างนวัตกรรมที่นำเสนอข้อมูลแบบ Dashboard แสดงผล Realtime จังหวัดขอนแก่น
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มข.ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และ 9 องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมจัดโครงการ “การพัฒนาเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่และยั่งยืน”
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น แถลงข่าวเตรียมจัดงานวันศรีนครินทร์ ปี 2567รับบริจาคเงินสมทบเข้ากองทุนช่วยผู้ป่วยยากไร้