วันเสาร์, 18 พฤษภาคม 2567

เอไอเอส สะท้อนปรากฏการณ์ 3 ช่วง FALL-FIGHT-FUTURE จากวิกฤตโควิด-19 พร้อมประกาศวิสัยทัศน์ นำขีดสุดเทคโนโลยี AIS 5G ที่เปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ดิจิทัลเส้นใหม่ ผนึกผู้นำทุกภาคอุตสาหกรรม ร่วมพลิกฟื้นเศรษฐกิจ ช่วยเหลือคนไทย

25 มิ.ย. 2020
286

เอไอเอส สะท้อนปรากฏการณ์ 3 ช่วง FALL-FIGHT-FUTURE จากวิกฤตโควิด-19 พร้อมประกาศวิสัยทัศน์ นำขีดสุดเทคโนโลยี AIS 5G ที่เปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ดิจิทัลเส้นใหม่ ผนึกผู้นำทุกภาคอุตสาหกรรม ร่วมพลิกฟื้นเศรษฐกิจ ช่วยเหลือคนไทย 
เปิดภารกิจเพื่อคนไทย กว่า 30 ปี เอไอเอส ลงทุนต่อเนื่องมากกว่า 1.1 ล้านล้านบาท เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลให้กับประเทศ วางงบลงทุนเครือข่าย ปี 2563 อยู่ที่ 35,000-45,000 ล้านบาท โดยเปิดให้บริการ AIS 5G เป็นรายแรกในไทย ครบ 77 จังหวัดแล้ว #AIS5GThailandRecovery

Loading