วันพุธ, 27 กันยายน 2566

กรมพัฒน์ฯ ชวนผู้ประกอบการโลจิสติกส์ 3 จังหวัด ร่วมเวิร์กชอปพัฒนาธุรกิจยุค New Normal

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเตรียมจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการธุรกิจโลจิสติกส์” ชวนผู้ประกอบการใน 3 จังหวัด นครสวรรค์ ชลบุรี และสมุทรปราการ เข้ารับการอบรม หวังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารธุรกิจในยุค New Normal ตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ตรงจุด  

นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า กรมฯ มีกำหนดจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการธุรกิจโลจิสติกส์” (Logistics Management & e-Logistics) เพิ่มเติมอีก 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครสวรรค์ วันที่ 22-23 ก.ค.2563 จังหวัดชลบุรี วันที่ 6-7 ส.ค.2563 และจังหวัดสมุทรปราการ วันที่ 25-26 ส.ค.2563 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ด้านการบริหารกลยุทธ์เชิงรุกในยุคการดำเนินชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ตรงจุด และเพิ่มประสิทธิภาพในการประกอบธุรกิจ

ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้รับการความรู้เกี่ยวกับการสร้างศักยภาพธุรกิจโลจิสติกส์ในยุค New Normal เช่น การพัฒนาธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ด้วยระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่ การเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ด้วยโปรแกรมประมวลผลข้อมูลจำนวนมากและนำไปใช้ประโยชน์ทางธุรกิจ (Microsoft Power BI) เป็นต้น ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้ผู้ให้บริการโลจิสติกส์มีความรู้และเข้าใจในการพัฒนาธุรกิจด้วยระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่ มีการปรับใช้กลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการด้วยระบบ e-Logistics

นายวุฒิไกรกล่าวว่า การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้หลายธุรกิจปรับโมเดลธุรกิจจากออฟไลน์สู่ออนไลน์มากขึ้น และรูปแบบการบริหารจัดการธุรกิจได้เน้นรองรับ New Normal มากขึ้น จึงถือเป็นโอกาสและความท้าทายของผู้ประกอบการรายใหญ่ รายย่อย และธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์และซัปพลายเชนในการเตรียมความพร้อมรับมือ ทั้งในเรื่องปริมาณการจัดส่งสินค้าจากระบบออนไลน์ที่เพิ่มมากขึ้น ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคในด้านการรับบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง และปลอดภัย หากผู้ประกอบการโลจิสติกส์ปรับตัวด้วยการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการบริหารจัดการธุรกิจ ก็จะตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างตรงจุด

“ขอเชิญชวนผู้ประกอบธุรกิจโลจิสติกส์ใน 3 จังหวัดดังกล่าว เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพราะหากธุรกิจมีการเติบโต จะส่งผลดีต่อภาคธุรกิจของไทย กล่าวคือ โลจิสติกส์ถือเป็นกุญแจสำคัญในระบบเศรษฐกิจ เพราะโลจิสติกส์เป็นระบบที่ช่วยสนับสนุนการสร้างคุณค่าให้กับภาคอุตสาหกรรม และเพิ่มขีดความสามารถในการสร้างผลกำไร ส่งผลให้เกิดการขยายตัวของเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศได้”นายวุฒิไกรกล่าว

ปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 พ.ค.2563) มีนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 27,889 ราย และมีนิติบุคคลคงอยู่ในพื้นที่ 3 จังหวัดที่จะดำเนินการจัดงานสัมมนา ได้แก่ จังหวัดนครสวรรค์ มีจำนวน 220 ราย ชลบุรี 2,546 ราย และสมุทรปราการ 2,653 ราย โดยผู้ประกอบการที่ต้องการเข้าร่วมงานสัมมนา สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน 1570 หรือส่วนส่งเสริมธุรกิจโลจิสติกส์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2547 5955 อีเมล logisticsdbd@gmail.com และ www.dbd.go.th

 381 total views,  1 views today