วันอาทิตย์, 21 เมษายน 2567

เอไอเอส จับมือกับ 4 องค์กรในจังหวัดนครราชสีมา ลงนามความร่วมมือเพื่อการบริการรถยนต์บัสสาธารณะ

เอไอเอส โดยนายอุดมศักดิ์ โสมคำ หัวหน้าส่วนงานปฏิบัติการภูมิภาค-ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จับมือลงนามความร่วมมือเพื่อการบริการรถยนต์บัสสาธารณะ กับอีก 4 องค์กรในจังหวัดนครราชสีมา ได้แก่ เทศบาลนครนครราชสีมา โดยนายสุรวุฒิ เชิดชัย นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา สถานีตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา โดยพล.ต.ต.สุจินต์ นิจพานิชย์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา บริษัทเชิดชัย คอร์ปอเรชั่น จำกัด โดยนายบำรุง  เจริญพจน์ และศูนย์การค้าเทอร์มินอล  21 โคราช โดย นางปพิชญา  ณ นครพนม ผู้อำนวยการศูนย์การค้าฯ ด้วยการให้บริการรถยนต์บัสในช่วงเวลาเร่งด่วนในช่วงเช้า และเย็นของทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เว้นวันหยุดราชการ เพื่อแก้ไขปัญหาจราจรแออัดและลดมลภาวะทางอากาศบนถนนมิตรภาพบริเวณสถานศึกษา 4 แห่ง คือ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมาและโรงเรียนสุรนารีวิทยา โดยเอไอเอส จะเป็นผู้ติดตั้งอุปกรณ์สัญญาณ WIFI บนรถยนต์บัส เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับนักเรียน และเพื่อเตรียมรองรับสมาร์ทซิตี้ในอนาคตอีกด้วย โดยการลงนามร่วมกันของทั้ง 5 องค์กร จัดทีศูนย์การค้าเทอร์มินอล  21 โคราช

Loading