วันพุธ, 17 กรกฎาคม 2567

KKBS จับมือ Alibaba ลงนามสร้างความร่วมมือทางวิชาการต่อยอดการพัฒนาหลักสูตรสู่การสร้างธุรกิจด้วยดิจิทัล

มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ (KKBS) จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ Alibaba Business School โดยได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือ พร้อมด้วยคุณนเรนทร์ ทองกวาว ตัวแทนอย่างเป็นทางการของ Alibaba Business School ร่วมด้วย รศ.ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ และคณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามความร่วมมือ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุม 1-2 ชั้น 6 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สำหรับ การลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น และ Alibaba Business School สาธารณรัฐประชาชนจีน จัดขึ้นเพื่อพัฒนาความร่วมมือทางด้านวิชาการ การเรียนการสอน การวิจัย รวมถึงการส่งเสริมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องการกับการเรียนการสอนด้านการบริหารธุรกิจและการจัดการ ซึ่งสอดคล้องกับหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การประกอบการดิจิทัล) หรือ Digital Entrepreneur และหลักสูตรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยหลักสูตรดังกล่าวได้มีการพัฒนาร่วมกันระหว่างคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ (KKBS) คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และคณะศึกษาศาสตร์

Loading