วันพุธ, 17 กรกฎาคม 2567

เอไอเอส ชำระเงินค่าใบอนุญาตคลื่นความถี่900 MHz งวดที่ 5 พร้อมให้ภาครัฐนำเงินไปสนับสนุนและฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ

นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอดวานซ์  อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส ในฐานะผู้บริหาร บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด (เอดับบลิวเอ็น) ผู้ชนะการประมูลคลื่นความถี่ย่าน 900 MHz (895 – 905 MHz / 940 – 950 MHz) ในมูลค่า 75,654 ล้านบาท นำเงินไปชำระค่าประมูลคลื่นความถี่ย่าน 900 MHz งวดที่ 5 เป็นเงินจำนวน 23,269,290,000 บาท (สองหมื่นสามพันสองร้อยหกสิบเก้าล้านสองแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว โดยมี พลเอกสุกิจ ขมะสุนทร ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เป็นผู้รับมอบ พร้อมนำส่งหนังสือค้ำประกันใหม่ ให้ตรงกับจำนวนเงินประมูลที่เหลือ งวดที่ 6 -10 เพื่อนำส่งเงินเป็นรายได้ของแผ่นดิน ในการนำไปสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล โดยมี 5G เป็นเครือข่ายที่เพิ่มขีดความสามารถและขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้ฟื้นฟูอย่างรวดเร็ว พร้อมทั้งเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและประเทศได้อย่างยั่งยืน

Loading