วันอาทิตย์, 21 เมษายน 2567

บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)PTT OR โดยคลังปิโตรเลียมขอนแก่น ซ้อมแผนฉุกเฉินประจำปี 2563

บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)PTT OR โดยคลังปิโตรเลียมขอนแก่น ซ้อมแผนฉุกเฉินประจำปี 2563 พร้อมประเมินความมั่นคง ความปลอดภัยและเหตุฉุกเฉิน   โดยได้สมมุติเหตุการณ์เกิดที่บริเวณโรงจ่ายก๊าซ

 เมื่อวันที่ 15  กค.2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมคลังปิโตรเลียมขอนแก่น บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) โดยคลังปิโตรเลียมขอนแก่น  จัดกิจกรรมซักซ้อมแผนฉุกเฉินประจำปี 2563 นำโดยนายชูชาติ โพธิรัชต์ ผู้จัดการส่วนคลังปิโตเลียมขอนแก่น มีนายสีห์วัส อภิชาสุขไพศาล เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.)บรรยายสรุป มีคณะผู้ตรวจประเมินความมั่นคง ความปลอดภัยและเหตุฉุกเฉิน นำโดยนายชัยยศ หงษ์ขจร ผู้จัดการฝ่ายคลังปิโตรเลียมภาคตะวันออก เป็นหัวหน้าคณะการประเมินฯ ทั้งนี้ มีหน่วยงานราชการ ,สื่อมวลชน ร่วมเข้ารับฟังชมกิจกรรมในการฝึกซ้อมดับเพลิงซ้อมแผนฉุกเฉิน ประจำปี 2563  ในครั้งนี้ด้วย

ด้านนายชัยยศ หงษ์ขจร ผู้จัดการฝ่ายคลังปิโตรเลียมภาคตะวันออกโดย หัวหน้าคณะการประเมินฯได้เผยว่า” วันนี้ที่จังหวัดขอนแก่นโดยคลังปิโตรเลียมขอนแก่น มีการซ้อมแผนฉุกเฉินประจำปี 2563  ซึ่งเราจะทำการซ้อมกันทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์ก็คือเป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย,เป็นการทดสอบความพร้อมของในเรื่องของคนและอุปกรณ์ที่เรามีอยู่ว่า มีอุปกรณ์เพียงพอหรือพร้อมใช้งานในการเข้าระงับเหตุการฉุกเฉินหรือไหมอีกทั้งซักซ้อมความพร้อมในเรื่องของการทักษะต่างๆในการสั่งการในการติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกหากเกิดเหตุการณ์จริง พร้อมการรับการช่วยจากหน่วยงานข้างนอกให้เป็นไปตามขั้นตอนที่ถูกต้องรวดเร้ดที่สุด”นายชัยยศ หงษ์ขจร  หัวหน้าคณะการประเมินฯกล่าว

ทางด้านนายศิวเรศ ธรรมวิเศษ พลังงานจังหวัดขอนแก่นในฐานะผุ้กำกับด้านพลังงานในระดับจังหวัดและผู้สังเกตการณ์ซ้อมแผนฉุกเฉินฯ”วันนี้ก็มีโอกาสได้มาร่วมสังเกตการณ์ในการซ้อมแผนฉุกเฉินของคลังน้ำมันและคลังก๊าซ ปตท.พร้อมฟังการบรรยายสรุปแล้วก็ได้ดูการซ้อม table Top ก็เป็นสิ่งที่ดีมากๆ เห็นภาพการทำงานแล้วในของการสั่งการป้องกันการจัดการในสภาวะพิเศษนี้ก็ชื่นชม ปตท.นะครับพี่มีการเตรียมการอย่างดีและวันนี้ได้มาสังเกตก็จะได้นำเอาข้อดีๆไปขยายผลต่อในกลุ่มปั๊มน้ำมันกลุ่มร้านจำหน่ายก๊าซที่มีการเชื่อมโยงกันนะครับ”นายศิวเรศ ธรรมวิเศษ พลังงานจังหวัดขอนแก่นกล่าวปิดท้าย

สุดท้าย นายชูชาติ โพธิรัชต์ ผู้จัดการส่วนคลังปิโตเลียมขอนแก่น กล่าวปิดท้ายว่า”ผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและซ้อมแผนฉุกเฉินประจำปี 2563 ของคลังปิโตรเลียมขอนแก่น ผลเป็นที่พอใจและถูกต้องตามกฎกระทรวงเป็นที่ยอมรับว่าได้มาตรฐานมีความปลอดภัยในการป้องกันเหตุและความปลอดภัยรอบด้าน บุคลากรมีความแม่นยำ เตรียมพร้อม อย่างเข้มแข็ง ให้ความมั่นใจกับประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงเป็นอย่างมาก “นายชูชาติ โพธิรัชต์ ผู้จัดการส่วนคลังปิโตเลียมขอนแก่น กล่าว

Loading