วันพฤหัสบดี, 28 กันยายน 2566

โฆษก ศบค. เผยมาตรการผ่อนปรนระยะ 6 ต้องพิจารณารอบด้าน ย้ำสิ่งสำคัญที่สุดคือความปลอดภัยของพี่น้องประชาชน

ณ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) โถงกลาง ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. ชี้แจงสื่อมวลชนที่สอบถามผ่านโซเชียลมีเดียช่วงการแถลงข่าวของศูนย์ข่าวโควิด-19 และสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

โฆษก ศบค. กล่าวว่าคณะกรรมการชุดเฉพาะกิจได้พิจารณามาตรการผ่อนปรนระยะที่ 6 ศึกษาชุดข้อมูลต่างๆ อย่างรอบด้านเพื่อให้ครอบคลุมทั้งในส่วนของแรงงาน การแสดงสินค้า กองถ่ายภาพยนตร์ นักท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่มที่ผ่านการพิจารณาจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยจะนำเข้าสู่ที่ประชุม ศบค. เพื่อพิจารณาต่อไป ส่วนการจะขยายระยะเวลาการใช้พรก.ฉุกเฉินหรือไม่นั้น จะต้องผ่านการประชุมหารืออย่างรอบด้าน ทั้งมุมมองด้านสาธารณสุขเศรษฐกิจ และความมั่นคง เพื่อให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุด

โฆษก ศบค. ชี้แจงเพิ่มเติมในส่วนของ Alternative State Quarantine ที่ขณะนี้มีผู้แจ้งความประสงค์เป็นจำนวนมากอาจทำให้ไม่เพียงพอ ขณะที่ State Quarantine ของรัฐ สามารถรองรับประชาชนกลุ่มดังกล่าวได้  ยืนยันจะมีการจัดหาพื้นที่รองรับเพิ่มเติม เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการ ทั้งนี้ หากโรงแรมใดมีความประสงค์ร่วมเป็น Alternative State Quarantine หรือ State Quarantine สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่ www.hsscovid.com

ช่วงท้าย  โฆษก ศบค. ยืนยันการดำเนินการในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  ยึดถือความปลอดภัยของประชาชนในประเทศเป็นอันดับหนึ่ง โดยนำข้อมูลสาธารณสุขมาเป็นองค์ประกอบสำคัญในการหารือกิจกรรม/กิจการที่จะเกิดขึ้น รวมทั้งพิจารณาถึงเศรษฐกิจเพื่อปากท้องของพี่น้องประชาชนด้วย  ซึ่งหน้าที่สำคัญที่สุดในขณะนี้ คือความปลอดภัยของพี่น้องประชาชน  

 384 total views,  1 views today