วันเสาร์, 18 พฤษภาคม 2567

ทีเส็บนำเอกชนสู้ไม่ถอย ร่วมเจรจาธุรกิจออนไลน์กับคู่ค้าทั่วโลกเป็นครั้งแรก

ทีเส็บ นำเอกชน 20 รายร่วมชิงตลาดไมซ์นานาชาติแบบออนไลน์เป็นครั้งแรกหลังโดนกระทบหนักจากโควิด-19 ในงานเทรดโชว์ IT&CM China ระหว่าง 3-5 สิงหาคมนี้ ร่วมประชันกับผู้ขายนานาชาติ 119 ราย เจรจากับผู้ซื้อกว่า 300 ราย โดยมีโรงแรม แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค กรุงเทพฯ เป็นจุดเชื่อมโยงกับศูนย์ของงานในเซี่ยงไฮ้

นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ กล่าวว่าเมื่อรัฐบาลออกมาตรการผ่อนคลายสถานการณ์โควิด-19 แล้วจึงเป็นโอกาสที่จะต้องเร่งฟื้นฟูอุตสาหกรรมไมซ์อย่างเร่งด่วนเพื่อลดผลกระทบและเพิ่มบทบาทในการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งนี้ ทีเส็บ จะเริ่มส่งเสริมเอกชนไทยรุกเข้าทำตลาดผ่านระบบออนไลน์ระหว่างประเทศเป็นครั้งแรก

 “นักเดินทางไมซ์จีนครองตลาดอันดับหนึ่งต่อเนื่องมาตลอด 7 ปีที่ผ่านมา งานนี้จึงมีความสำคัญ โดย ทีเส็บสนับสนุนผู้ประกอบการไมซ์ 20 บริษัท เข้าร่วมงานเทรดโชว์ไมซ์ออนไลน์ครั้งแรกในงาน IT&CM China (Incentive Travel and Convention, Meeting China) ระหว่างวันที่ 3-5 สิงหาคม 2563 แต่เปลี่ยนรูปแบบเดิมจากการจัดงานจริง ณ เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีนทุกปี มาเป็นการจัดงานในรูปแบบเทรดโชว์ออนไลน์ (Virtual Tradeshow) เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของโรคโควิด-19 ที่ยังคงระบาดอย่างต่อเนื่องทั่วโลก”  

วัตถุประสงค์การจัดงาน IT&CM China ยังคงต้องการให้เป็นเวทีเจรจาธุรกิจไมซ์ของกลุ่มผู้ซื้อและกลุ่มผู้ขายในตลาดต่างประเทศ ซึ่งนอกจากจะเป็นการสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการไมซ์ไทยมีเวทีเจรจาธุรกิจกับลูกค้าผู้จัดงานจากประเทศจีนแล้ว ยังได้รับประสบการณ์ความรู้จากการเข้าร่วมงาน และเรียนรู้การใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีในการจัดงานไมซ์อันเป็นหนึ่งในเป้าหมายการดำเนินงานของทีเส็บอีกด้วย ทั้งนี้ คาดว่าการจัดงานจะมีผู้ขายนานาชาติเข้าร่วมกว่า 119 ราย และผู้ซื้อกว่า 300 ราย

นอกจากนี้ ทีเส็บยังพลิกไอเดียการสนับสนุนผู้ประกอบการ โดยผสมผสานการจัดงานจริงให้ผู้ประกอบการไมซ์ 20 บริษัท มารวมตัวกันที่โรงแรม แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค กรุงเทพฯ เพื่อร่วมงานเจรจาธุรกิจผ่านแพลทฟอร์มออนไลน์ของงานเทรดโชว์ IT&CM China ปีนี้พร้อมกัน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการไมซ์ทั้งหมดที่เข้าร่วมงาน โดยให้ความรู้และข้อเสนอแนะในการเจรจาธุรกิจผ่านการใช้เทคโนโลยีแพลตฟอร์มออนไลน์ของงานไปพร้อมกัน และขณะเดียวกันสามารถสนับสนุนผู้ประกอบการโรงแรมในการจัดงานรูปแบบปกติควบคู่กันไป เพื่อส่งเสริมการจัดงานภายในประเทศตามนโยบายของรัฐบาลอีกด้วย

การเข้าร่วมงานเทรดโชว์ไมซ์ออนไลน์ IT&CM China ปีนี้ ผู้ประกอบการไมซ์ทั้ง 20 บริษัท จะได้รับสิทธิเข้าร่วมเจรจาธุรกิจ (Business Matching) โดยสามารถทำการนัดหมายล่วงหน้าผ่านระบบ Pre-schedule Appointment (PSA)  ได้รับการแสดงชื่อบริษัทที่เข้าร่วมเจรจาธุรกิจลงในแผนผังการจัดงาน มีสิทธิล็อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อร่วมเจรจาธุรกิจ และค้นหาผู้ซื้อในระบบได้จำนวนไม่น้อยกว่า 40 สิทธิ รวมถึงแสดงชื่อบริษัทที่เข้าร่วมเจรจาธุรกิจลงใน Buyers Profile e-book ทั้งนี้ ทีเส็บตั้งเป้าจำนวนการนัดหมายเจรจาธุรกิจของผู้ประกอบการไมซ์ไทยรวมกันภายในงานไม่ต่ำกว่า 500 นัดหมาย

นอกจากนี้ ทีเส็บยังมีการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมภายในงานเพื่อสร้างการรับรู้ และประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้กลุ่มผู้ซื้อต่างประเทศได้รับทราบกิจกรรมที่ทางประเทศไทยได้จัดทำขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วย เช่น การออกแบบแบนเนอร์เพื่อประชาสัมพันธ์ประเทศไทย และสร้างการจดจำต่อสายตานานาชาติผ่านทางสื่อประชาสัมพันธ์บริเวณ Home Page, Networking Lounge Page, และ Social Media เป็นต้น

“ทั้งนี้ ก่อนวันจัดงานจริง ณ โรงแรม แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค กรุงเทพฯ ทีเส็บจะมีการนัดหมายบรีฟผู้ประกอบการ (Exhibitor Brief) และจัดเตรียมคู่มือการเข้าร่วมงาน (Exhibitor Manual) ให้กับผู้ประกอบการทั้ง 20 บริษัท เพื่อทำการซักซ้อมระบบ และเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการก่อนเข้าร่วมงานจริง โดยจะดำเนินการจัดงานเป็นแบบอย่างตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ประกอบการ โดยทีเส็บจะอำนวยความสะดวกและให้คำแนะนำทางด้านเทคนิคแก่ผู้ประกอบการทั้ง 20 บริษัท เพื่อให้การจัดกิจกรรมดังกล่าวสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่วางไว้ในการสร้างการรับรู้ความพร้อมของประเทศไทย และกระชับความสัมพันธ์กับคู่ค้าในตลาดจีน ทั้งยังสามารถส่งเสริมการจัดงานรูปแบบปกติในประเทศไปพร้อมกัน เพื่อสร้างรายได้ให้โรงแรมที่จัดงานอีกทางหนึ่งด้วย” นายจิรุตถ์ กล่าวทิ้งท้าย

Loading