วันพฤหัสบดี, 28 กันยายน 2566

จังหวัดขอนแก่น คัดเลือกกองทุนชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563/นายธีระเชษฐ สอนปะละ พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น ประธานคณะทำงานพิจารณาคัดเลือกกองทุนชุมชนดีเด่ นระดับจังหวัด มอบหมายให้นางจิรภา เชื้อดวงผุย ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ในฐานะรองประธานคณะทำงานฯ พร้อมคณะทำงานคัดเลือกฯ ลงพื้นที่คัดเลือกกองทุนชุมชนดีเด่น (กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต และกองทุนโครงการ กข.คจ.) ที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกในระดับกลุ่มโซนอำเภอ เพื่อเข้ารับการพิจารณคัดเลือกในระดับจังหวัด ระหว่างวันที่ 27-28 สิงหาคม 2563 ซึ่งวันนี้คณะทำงานฯ กำหนดลงพื้นที่ ดังนี้
-ภาคเช้า เวลา 09.00 – 12.00 น. คัดเลือกกองทุนชุมชนดีเด่น กลุ่มอำเภอที่ 4 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านหนองแวงใน ม.9 ต.หนองมะเขือ อ.พล จ.ขอนแก่น โดยมีนายเพชร สุพพัตกุล นายอำเภอพล นางสาวมาลิณีย์ แข้โส พัฒนาการอำเภอพล พร้อมด้วยส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น ท้องที่ ให้การต้อนรับ
-ภาคบ่าย เวลา 13.00 -16.30 น. คัดเลือกกองทุนชุมชนดีเด่น กลุ่มอำเภอที่ 3 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านโนนทอง ม.6 ต.หินตั้ง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
ซึ่งคณะทำงานพิจารณาคัดเลือกฯ ได้รับฟังการนำเสนอผลการดำเนินงานของแต่ละกองทุน พร้อมซักถามตามประเด็น และเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก ต่อคณะกรรมการกองทุนฯ

 536 total views,  1 views today