วันเสาร์, 18 พฤษภาคม 2567

คลังปิโตรเลียมขอนแก่น จัดโครงการ New Normal New Me ผ่อนปรนอย่างปลอดภัย ไม่ให้โควิดกลับมา ณ วัดสว่างสุทธาราม จ.ขอนแก่น

คลังปิโตรเลียมขอนแก่น บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) จัดโครงการ New Normal New Me ผ่อนปรนอย่างปลอดภัย ไม่ให้โควิดกลับมา ณ วัดสว่างสุทธาราม จ.ขอนแก่น

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563  เวลา 09.30 น. คลังปิโตรเลียมขอนแก่น บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) ได้จัดโครงการ New Normal New Me ผ่อนปรนอย่างปลอดภัย ไม่ให้โควิดกลับมา ณ วัดสว่างสุทธาราม จ.ขอนแก่น  มีนายชูชาติ โพธิรัชต์  ผู้จัดการส่วนคลังปิโตรเลียมขอนแก่น,นายสีห์วัส อภิชาสุขไพศาล เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย, นายวิเชียร บุญยวุฒิ ผู้จัดการแผนกปฏิบัติการก๊าซ., นายศรัญญู ลิมป์วรอมร วิศวกร, นางวาสนา โสดา ผู้จัดการแผนกบริการขายและบริหารทั่วไป,พนักงานคลังปิโตรเลียมขอนแก่น และฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) ร่วมทำกิจกรรมในครั้งนี้ โดยมีการมอบถังดับเพลิงพร้อมตู้เก็บถังดับเพลิง 28 ถัง มูลค่ารวมกว่า 1 แสนบาทให้กับชุมชนในขตพื้นที่เทศบาลมืองศิลา และชุมชนบนหนองกุงหมู่ 2หมู่ 17 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น มอบผ่านนางปิยะฉัตร์ ติวเฮือง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 และนางอุดร ติวเฮือง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 17 เป็นตัวแทนรับมอบ มีพระอาจารย์เมธาสิทธิ์ สังวโร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสว่างสุทธารามและชาวบ้านเดินทางมาร่วมกิจกรรมกว่า 100 คน ภายในงานยังมีการสาธิตการดับเพลิงเบื้องต้น ในกรณีเกิดเหตุแก๊สรั่ว สร้างความรู้ความเข้าใจในการระงับเหตุเบื้องต้น

สำหรับโครงการนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ความเชี่ยวชาญขอคลังปิโตรเลียมขอนแก่น ให้ความรู้แก่ชุมชน ลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุไฟฟ้าลดวงจร เพื่อให้การหยุดเชื้อเพื่อชาติ เป็นไปได้อย่างปลอดภัย สำหรับการมอบถังดับเพลิงเพื่อช่วงลดจุดเสี่ยงในการเกิดอักคีภัย ดดยให้ชาวบ้านได้มีส่วนร่วมในการดูแลรักาอุปกรณ์ดับเพลิงทั้งหมด ให้ความรู้เพิ่มเติ่มดดยวิธีการอบรมชี้แนะในการดูแลรักษา การใช้งานในกรณีมีการเกิดเพลิงไหม พร้อมสาธิตการดับเพลิงเบื้องต้นอีกด้วย งานนี้ชาวบ้านได้รับความรู้ความเข้าใจในการปฏิษัติ์ถูกต้องถูกวิธีทุกคน

Loading