วันเสาร์, 18 พฤษภาคม 2567

เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลี ประจำประเทศไทย พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมคารวะ ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

ห้องรับรองขวัญเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น นาย Lee Wook-heon เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลี ประจำประเทศไทย พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมคารวะ ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น โดยเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลี ประจำประเทศไทย ได้อธิบายถึงความร่วมมือและความก้าวหน้าของโครงการ Khonkaen Smart Mobility หรือโครงการระบบขนส่งมวลชนแบบอัจฉริยะ ซึ่งจังหวัดขอนแก่น เป็นตัวแทนของไทยเข้าร่วมคัดเลือก และได้รับการคัดเลือกเป็น 1 ใน 12 โครงการ ที่ได้รับคัดเลือกจากรัฐบาลเกาหลี อีกด้วย

Loading