วันอาทิตย์, 24 กันยายน 2566

มข.จัดงานวิ่ง “แลนนำกันปันสุขผู้ป่วย” เวอร์ช่วลรัน ป้องกันโควิด-19

มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยโรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดงานแถลงข่าว MDKKU-VR RUN 2020 by Srinagarind Minimarathon ภายใต้แนวคิด  แล่นนำกัน  ปันสุขผู้ป่วย  โดยได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.อภิชาติ จิระวุฒิพงศ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  กล่าวเปิดงานและกล่าวต้อนรับสื่อมวลชน พร้อมด้วยประธานการจัดงาน ผศ.นพ.ชวกิจ ภูมิบุญชู รองคณบดีฝ่ายศูนย์ความเป็นเลิศและ ศูนย์กลางบริการสุขภาพ ผศ.ดร.วันชนะ สืบไวย ผู้ช่วยฝ่ายศูนย์ความเป็นเลิศและ ศูนย์กลางบริการสุขภาพ ผศ.พญ.เอื้อมแข สุขประเสริฐ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จัดแถลงข่าว  ณ โถงอาคาร กัลยานิวัฒนานุสรณ์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยการจัดงานครั้งนี้เป็นการวิ่งแบบเวอร์ช่วล รัน (virtual run) หรือการเก็บระยะสะสม 49 กิโลเมตรขึ้นไป  ( ในโอกาสครบรอบการก่อตั้ง 49 ปีของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น) วิ่งได้ทุกที่ทั่วโลก  รายได้จะสมทบกองทุนวันศรีนครินทร์ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อสนับสนุนการรักษาพยาบาลผู้ป่วยที่มีค่าใช้จ่ายเกินสิทธิ์  การเรียนการสอนและการฝึกอบรมของแพทย์ และ การวิจัยด้านการสร้างเสริมสุขภาพและวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์

รศ.นพ.อภิชาติ   จิระวุฒิพงศ์  คณบดีคณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  กล่าวว่า คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  มีปณิธานก่อตั้งขึ้นเพื่อผลิตบัณฑิตสาขาแพทยศาสตร์ โดยเน้นด้านเวชปฏิบัติทั่วไปและสุขภาพชุมชน ทั้งนี้เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนแพทย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเป็นศูนย์กลางความร่วมมือในการค้นคว้า วิจัยปัญหาด้านสุขภาพ  ในเรื่องของการดูแลสุขภาพคณะแพทยศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมในหลากหลายรูปแบบ กับชุมชนและการสนับสนุนให้บุคลากรได้ออกกำลังกายเพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันโรคที่ดี มาโดยตลอด โดยเน้นปลูกฝังเยาวชนเป็นหลักเพื่อเติบโตเป็นพลเมืองที่สุขภาพดี

           “การจัดการแข่งขันวิ่งวันศรีนครินทร์มินิมาราธอน เป็นประจำทุกปี เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนนี  เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ช่วยรณรงค์ให้คนไทยใส่ใจสุขภาพ ซึ่งในปีนี้ได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบในการวิ่งแบบใหม่เนื่องจากสถาณการณ์ของโควิด-19 จึงได้จัดกิจกรรมการวิ่ง  MDKKU-VR RUN 2020 by Srinagarind  Minimarathon  31 วัน 49 กิโลเมตร  ซึ่งถือเป็นครั้งแรกของคณะแพทยศาสตร์ ที่จัดการวิ่งในรูปแบบนี้”   คณบดีคณะแพทยศาสตร์  กล่าว

อย่างไรก็ตาม ท่านผู้ใจบุญ  หรือสนใจ กิจกรรมการเดิน-วิ่ง  MDKKU-VR RUN 2020 by Srinagarind  Minimarathon  2563  สามารถสมัครได้ที่เว็ปไซด์ไทยรัน  http://race.thai.run/mdkkku-vr2020  31 วัน 49 กิโลเมตร   โดยมี ค่าสมัคร: 299 บาท ได้รับ e-BIB, e-Certificate, เหรียญรางวัล  และค่าสมัคร 499 บาท ได้รับ e-BIB, e-Certificate, เหรียญรางวัล, และเสื้อวิ่ง MDKKU-VR RUN2020  พร้อมมีรางวัลพิเศษอีกมากมาย  สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 พฤศจิกายน 2563  พร้อมเริ่มวิ่งสะสมระยะทาง ในวันที่ 1-31 ธันวาคม 2563   รายได้ทั้งหมดสมทบกองทุนวันศรีนครินทร์ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อสนับสนุนการรักษาพยาบาลผู้ป่วยที่มีค่าใช้จ่ายเกินสิทธิ์  การเรียนการสอนและการฝึกอบรมของแพทย์ และ การวิจัยด้านการสร้างเสริมสุขภาพและวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 382 total views,  1 views today