วันพฤหัสบดี, 28 กันยายน 2566

ชาวบ้านเตรียวเฮ!!แจกอีก200,000 บาท กองทุนหมู่บ้าน 7.9 หมื่นแห่งทั่วประเทศ

07 พ.ย. 2020
1114

นายรักษ์พงษ์ เซ่งเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) กล่าวว่า  ที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (กทบ.) ที่มีนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ได้เห็นชอบในหลักการโครงการยกระดับเศรษฐกิจชุมด้วยการสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้เพื่อบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด-19 วงเงิน 1.5 หมื่นล้านบาท

โดยจัดสรรเงินลงไปให้กองทุนหมู่บ้านละ 2 แสนบาท ซึ่งขั้นตอนจากนี้จะเสนอให้คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ของสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) พิจารณาอีกครั้ง คาดว่าจะเสนอครม. เห็นชอบและจัดสรรเงินลงไปยังกองทุนหมู่บ้านได้ในเดือนม.ค.64

สศช.อยากให้ทำรายละเอียดแล้วเสนอให้สศช. ก่อนนำมาเข้าบอร์ดกองทุนฯ อีกรอบ ซึ่งในแนวทางการดำเนินโครงการยังยึดนโยบายเหมือนเดิมคือ ใช้ในการส่งเสริมอาชีพให้กับชาวบ้าน เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก

สำหรับโครงการนี้ มีเป้าหมายสร้างรายได้เพิ่มให้กับชาวบ้านทั่วประเทศ เพราะปัจจุบันกองทุนหมู่บ้านฯ มีมากถึง 79,604 แห่งทั่วประเทศ ครอบคลุมชาวบ้านมากกว่า 14 ล้านคน กองทุนละ 200,000 บาท มีสาระสำคัญ คือ เน้นการจ้างงานในพื้นที่ สร้างผลิตภัณฑ์ และส่งเสริมการท่องเที่ยว เพื่อทำให้เกิดเงินหมุนเวียนในพื้นที่เพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ ที่ประชุมยังได้พิจารณาเรื่อง โครงการยกระดับเศรษฐกิจชุมชนด้วยการสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ เพื่อบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และมีมติ อนุมัติจัดสรรโอนเงิน 1 ล้านบาท สำหรับกองทุนชุมชนเมืองจัดตั้งใหม่ ครั้งที่ 14 จำนวน 6 ชุมชน

 1,562 total views,  1 views today