วันศุกร์, 12 เมษายน 2567

ข่าวแสนดี!!ยูโอบี รับสมัครเด็กจบใหม่-จ้างงาน ช่วงโควิด-19

 ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย สนับสนุนมาตรการ จ้างงานเด็กจบใหม่ หรือโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาโดยภาครัฐและภาคเอกชน เปิดโอกาสการทำงานสำหรับผู้จบการศึกษาใหม่ได้มีงานทำ โดยภาครัฐได้สนับสนุนเงินเดือนของพนักงานใหม่ในสัดส่วนร้อยละ 50 ของเงินเดือน ซึ่งมีการกำหนดระยะเวลาโครงการ ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

ทั้งนี้จะเปิดโอกาสให้บัณฑิตที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาในปี 2562 หรือ 2563 ในทุกสาขาวิชา ที่สนใจเริ่มต้นสายอาชีพในธุรกิจธนาคาร ตำแหน่งงานสนับสนุนบริการธนาคารดิจิทัล โดยมีหน้าที่หลักในการดูแล ประสานงาน ให้บริการลูกค้าที่ใช้บริการธนาคารดิจิทัล รวมถึงตอบข้อซักถามของลูกค้าผ่าน live chat 

นางสาวศศิวิมล อารยวัฒนาพงษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ทรัพยากรบุคคล ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย กล่าวว่า ธนาคารขอเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมกับภาครัฐส่งเสริมการจ้างงานนักศึกษาจบใหม่ให้เข้าไปอยู่ในตลาดแรงงาน เพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยหวังว่าโครงการนี้ จะช่วยบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 โดยเฉพาะนักศึกษาจบใหม่ที่ประสบปัญหาว่างงานให้สามารถก้าวผ่านช่วงเวลานี้ไปได้

ข้อมูลจากกระทรวงศึกษาธิการ ระบุว่า บัณฑิตจบใหม่กำลังเผชิญความท้าทายในการหางานอย่างมาก คาดว่าจะมีบัณฑิตว่างงานประมาณ 500,000 คน ซึ่งเท่ากับร้อยละ 95 ของจำนวนบัณฑิตจบใหม่ในปีนี้ โดยภายในเดือนธันวาคม 2563 คาดมีจำนวนบัณฑิตจบใหม่เพิ่มจำนวน 300,000 คนที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงาน

 นักศึกษาที่สนใจสามารถลงทะเบียนและกรอกรายละเอียดประวัติส่วนตัว ได้ทางเว็บไซต์ www.จ้างงานเด็กจบใหม่.com ก่อนเข้าร่วมงาน UOB Open House เพื่อสมัครและสัมภาษณ์ทันทีในวันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2563

Loading