วันพุธ, 21 กุมภาพันธ์ 2567

ททท. จัดงานส่งเสริมการขายการท่องเที่ยว “Amazing อีสาน” ตอน “ทะเลบัวแดง กับ ทะเลใต้” @ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศภายหลัง COVID-19

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) โดยภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดงานส่งเสริมการขายการท่องเที่ยว Amazing อีสาน ตอน “ทะเลบัวแดง กับ ทะเลใต้” @ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ศูนย์การประชุมและจัดแสดงสินค้านานาชาติมณฑาทิพย์ จังหวัดอุดรธานี โดยนำผู้ประกอบการท่องเที่ยวจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ ภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคตะวันออก ที่มีเที่ยวบินเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาค จำนวนกว่า 300 ราย เดินทางมาเจรจาธุรกิจระหว่างกันในรูปแบบ B2B (Business-to-Business) และพัฒนาเครือข่ายทางธุรกิจOnline (Business Connection) ระหว่างผู้ประกอบการท้องถิ่น (Seller) ยกตัวอย่างเช่น โรงแรม บริษัทนำเที่ยว สายการบิน รถเช่าฯลฯ เจรจาซื้อขายกับผู้ซื้อ (Buyer) รายใหญ่ ยกตัวอย่างเช่นบริษัทนำเที่ยวรายใหญ่ สมาคมท่องเที่ยว และองค์กรขนาดใหญ่ต่างๆ เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการแถลงแผนการตลาดการท่องเที่ยวภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทั้ง มีการแถลงความร่วมมือระหว่าง สำนักงาน ททท. ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กับหน่วยงานพันธมิตรเครือข่ายด้านการท่องเที่ยว 8 หน่วยงาน อันได้แก่ สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว(TTAA) สมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวไทย (สธทท.) สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ (สทน.) สมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย (TFOPTA) สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA) สมาคมผู้ประกอบการนำเที่ยวไทย (สนท.) สมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย (สทอ.) สมาคมการค้าอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอีสาน (สอทอ.)

ด้านนายสมชาย ชมภูน้อย ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ททท.ได้ให้ข่าวว่า กิจกรรมส่งเสริมการขายการท่องเที่ยวไทยเที่ยวไทย จัดขึ้นภายใต้ชื่อ งานส่งเสริมการขายการท่องเที่ยว Amazing อีสาน ไตรมาส 1ใช้ชื่อตอน “ทะเลบัวแดง กับ ทะเลใต้” @ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่ง ททท.ภาคอีสาน กำหนดจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายลักษณะนี้ขึ้นจำนวน 4 ครั้ง ในทั้ง 4 ไตรมาสในพื้นที่จังหวัดต่างๆทั่วภาคอีสาน และเชื่อมโยงการขายกับภูมิภาคอื่นๆโดยการจัดงานส่งเสริมการขายท่องเที่ยว Amazing อีสานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ จังหวัดอุดรธานีครั้งนี้ เน้นการเชื่อมโยงการส่งเสริมขายเชื่อมโยงเป็นพิเศษระหว่าง “ภาคอีสานกับภาคใต้” ซึ่งตรงกับช่วงเวลาของฤดูกาลท่องเที่ยวของแต่ละพื้นที่ ทั้งฤดูกาลท่องเที่ยวทะเลบัวแดงอุดรธานีและช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวทะเลใต้ ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนกลุ่มนักท่องเที่ยวเป้าหมายที่ศักยภาพในการใช้จ่ายสูงในพื้นที่ภาคอีสานและภาคใต้

เพื่อกระตุ้นการเดินทางและการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยภายในประเทศในสถานการณ์ที่ไม่สามารถเดินทางท่องเที่ยวนอกประเทศได้จึงเป็นการต่อยอดการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวของแต่ละภูมิภาคให้คึกคักมากยิ่งขึ้นตามแคมเปญการท่องเที่ยวใหม่ของ ททท. “ออกไปช่วยเมืองไทย ออกไปเที่ยวเมืองไทย” ซึ่งในครั้งนี้จะมีผู้ประกอบการท่องเที่ยวที่เป็นผู้ขาย (Seller) จากภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคต่าง ๆเป้าหมายจำนวนประมาณกว่า100 ราย พบปะซื้อขายกับผู้ประกอบการท่องเที่ยวที่เป็นผู้ซื้อ(Buyer)จากภาคตะวันออกเฉียงเหนือและกรุงเทพมหานครโดยสมาพันธ์/สมาคมด้านการท่องเที่ยว จำนวนเป้าหมายกว่า150 ราย รวมผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรมกว่า200 ราย พร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษภายในงาน ตลอดจนคาดว่าจะมีผู้ร่วมกิจกรรม Online ไม่ต่ำกว่า 300,000 คน ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างโอกาสทางธุรกิจให้แก่ภาคธุรกิจการท่องเที่ยวโดย ททท. มีความมุ่งหมายที่จะกระตุ้นตลาดในประเทศให้กลับมาคึกคัก ส่งเสริมบรรยากาศทางการท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวมีความมั่นใจและอยากเดินทาง ควบคู่กับการสร้างความเชื่อมั่นแก่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมมาตรฐาน SHA และการท่องเที่ยววิถีใหม่ สไตล์New Normal ทั้งนี้เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและกระจายรายได้ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในประเทศพร้อมทั้งสร้างความเชื่อมั่นทางการท่องเที่ยวไทยให้กลับมาคึกคักเช่นเดิม สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่มุ่งฟื้นฟูอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยภายหลังวิกฤติโควิท-19”นายสมชาย ชมภูน้อย ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ททท.กล่าว

       ทางด้านนายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ประธานในพิธีเปิดงานส่งเสริมการขาย “Amazing อีสาน” ตอน “ทะเลบัวแดง กับ ทะเลใต้” @ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้กล่าวเสริมอีกว่า” โดยการจัดงานในครั้งนี้นับเป็นอีกแรงหนึ่งที่สามารถช่วยกระตุ้นและสร้างความร่วมมือในการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศได้อย่างต่อเนื่องภายหลังจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เริ่มคลี่คลาย ทั้งการเดินทางภายในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การเดินทางไปยังภูมิภาคอื่น และการเดินทางจากภูมิภาคอื่นเข้ามายังภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สอดคล้องกับการขยายเส้นทางการบินในประเทศซึ่งสายการบินไทยสมายล์ ได้เปิดเส้นทางบินใหม่ข้ามภาค จากภาคอีสานสู่ภาคใต้ (อุดรธานี-นครศรีธรรมราช) ที่พร้อมจะเปิดให้บริการในวันที่ 21 พฤศจิกายนนี้ ซึ่งจะเป็นการสร้างทางเลือกใหม่ๆ ในการเดินทางท่องเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว อันจะเป็นการยกระดับขีดความสามารถใน การท่องเที่ยวภายในประเทศของไทย ททท. คาดการณ์ว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยภายในประเทศจะเริ่มทยอยกลับมาเดินทางท่องเที่ยวในประเทศตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจภายในประเทศให้ฟื้นตัว และคาดว่าในภาพรวมจะมีจำนวนนักท่องเที่ยวเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศเพิ่มมากขึ้น สำหรับแนวทางในการดำเนินงานของ ททท. จะพยายามผลักดันสนับสนุนให้กำลังใจและช่วยเหลือดูแลผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวให้สามารถร่วมกันฝ่าวิกฤต COVID-19 ต่อไป”นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)กล่าวปิดท้าย

Loading