วันอาทิตย์, 21 เมษายน 2567

บางจากฯ คว้ารางวัล Thailand Corporate Excellence Awards 2020

นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รับรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี Thailand Corporate Excellence Awards 2020 สาขาความเป็นเลิศ ด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน ด้วยมีผลคะแนนรวมสูงสุดและมีผลงานเป็นที่ยอมรับจากการสำรวจความคิดเห็นของผู้บริหารระดับสูงขององค์กรชั้นนำในประเทศไทย ในงานพิธีประกาศผลและมอบรางวัลพระราชทาน Thailand Corporate Excellence Awards 2020 จัดโดย สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) ร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

Loading