วันศุกร์, 12 เมษายน 2567

คณะรถหรูเยือนเมืองขอนแก่น McLaren Club Thailand

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00น.ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ให้การต้อนรับคณะ McLaren Club Thailand คณะซุปเปอร์คาร์แบรนด์ดังระดับโลก กว่า 30 คัน นำโดยนายทนง ลี้อิสระนุกูลประธานชมรม McLaren Club Thailand ในการโร้ดทริปมายังภาคอีสาน โดยใช้เส้นทางจากจังหวัดเพชรบูรณ์ ผ่านอำเภอชุมแพ และเข้าสู่จังหวัดขอนแก่น เข้าสักการะศาลหลักเมือง ไหว้เจดีย์ 9 ชั้น วัดพระธาตุหนองแวง เข้ารับประธานอาหารเที่ยงที่ ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ หลังจากนั้นทางคณะเดินทางต่อไปยังจังหวัดร้อยเอ็ดต่อไป

Loading