วันเสาร์, 18 พฤษภาคม 2567

ห้าม!!19-20 ธันวาห้ามจำหน่ายสุราช่วงวันเลือกตั้ง

ห้าม!!19-20 ธันวาห้ามจำหน่ายสุราช่วงวันเลือกตั้ง/วันที่ 19 ธ.ค. 63 เวลา 18.00 น. ถึง วันที่ 20 ธ.ค. 63 เวลา 18.00 น. ไม่สามารถจำหน่าย หรือจัดเลี้ยงสุราได้ ฝ่าฝืนต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ”
. แจ้งเบาะแสการทุจริต โทร 191 หรือ 1599 ตลอด 24 ชม. หรือ แจ้งสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดทุกจังหวัด

Loading