วันพุธ, 21 กุมภาพันธ์ 2567

เลือกตั้งท้องถิ่น อบจ.มีร้องเรียน 140 เรื่อง-8 จว.ฉีกบัตร

เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 2563 เวลา 18.00 น. ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการ กกต. กล่าวถึงภาพรวมการจัดการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ทั่วประเทศ ที่มีการปิดหีบลงคะแนนเลือกตั้งไปแล้วเมื่อวันที่ 17.00 น. และขณะนี้อยู่ระหว่างการนับคะแนนว่า ภาพรวมพอใจ โดยจากรายงานไม่มีจังหวัดใดที่มีปัญหา แต่ที่ จ.สุมทรสาคร พบว่า ผู้มาใช้สิทธิอาจจะเบาบางไปบ้างเท่านั้น ขณะนี้ทุกหน่วยเลือกตั้งอยู่ระหว่างการนับคะแนน จากจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งต่อหน่วยที่เหลือราว 600 คน เชื่อว่าไม่เกิน 20.00 น.การนับคะแนนจะเสร็จสิ้น และกรรมการประจำหน่วยสามารถติดประกาศผลคะแนนที่หน้าหน่วยเลือกตั้งได้ ก่อนที่จะมีการส่งผลคะแนนมารวมที่จังหวัด โดยจะมีการติดป้ายเพื่อประกาศผู้ได้รับคะแนนสูงสุดอย่างไม่เป็นทางการ คาดว่าทุกจังหวัดจะทราบผลได้ไม่เกิน 24.00 น.สำหรับผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งที่ กกต.ตั้งเป้าไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 คาดว่าจะทราบในวันพรุ่งนี้ว่าจะถึงหรือไม่

-พบมี 8 จังหวัดมีคนฉีกบัตรเลือกตั้ง ส่วนใหญ่รู้เท่าไม่ถึงการณ์

พ.ต.อ.จรุงวิทย์ กล่าวอีกว่า การประกาศรับรองผล ตามมาตรา 17 พ.ร.บ.เลือกตั้งท้องถิ่นฯ กำหนดว่าหากการเลือก ตั้งเป็นไปโดยสุจริตไม่มีเรื่องร้องเรียน กกต.สามารถประกาศรับรองผลได้ภายใน 30 วันนับจากวันเลือกตั้ง แต่หากพบว่าการเลือกตั้งไม่สุจริต มีเรื่องร้องเรียนร้องคัดค้านก็ให้พิจารณาให้แล้วเสร็จโดยเร็วรับรองผลภายในไม่เกิน 60 วันนับแต่วันเลือกตั้ง อย่างไรก็ดีมีรายงานว่าพบการฉีกบัตรเลือกตั้งใน 8 จังหวัด คือ ปทุมธานี พัทลุง ราชบุรี สงขลา อุตรดิตถ์ บึงกาฬ อุดรธานี และอุบลราชธานี มีบางจังหวัดคาดว่าเป็นการกระทำโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ เนื่องจากเป็นการใช้สิทธิเลือกตั้งครั้งแรกของผู้มีสิทธิเลือกตั้งอายุ 18 ปี ที่เข้าใจว่าเมื่อกาบัตรแล้วต้องฉีกส่วนที่กาไปหย่อนในหีบบัตร

เมื่อถามว่าจำนวนผู้มาใช้สิทธิน้อยจะมีผลต่อการรับรองผลการเลือกตั้งหรือไม่ เลขาธิการ กกต. กล่าวว่า ไม่น่าจะเกี่ยว จะมีผลในกรณีที่ต้องเป็นเขตเลือกตั้งที่มีผู้สมัครเพียงคนเดียวนั้น กฎหมายกำหนดให้ต้องได้คะแนนเกินร้อยละ 10 ของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

-มีเรื่องร้องเรียนเบื้องต้น 140 เรื่อง-ถือว่าไม่เยอะถ้าเทียบครั้งก่อน

พ.ต.อ.จรุงวิทย์ กล่าวด้วยว่า ขณะนี้ กกต.ได้รับเรื่องร้องเรียนทั้งหมด 140 เรื่อง มีทั้งที่รับเป็นคำร้องคัดค้านแล้วและที่ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบ จำนวนเรื่องร้องเรียน 140 เรื่อง ถือว่าไม่เยอะเมื่อเทียบกับการเลือกตั้ง อบจ.ครั้งที่ผ่านมา แต่อาจจะมีจำนวนเพิ่มเติมในภายหลังได้

Loading