วันพุธ, 19 มิถุนายน 2567

กรมการขนส่งทางบก ใส่ใจความปลอดภัยทางถนนทั่วประเทศ จัดกิจกรรม “ตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย”

กรมการขนส่งทางบกร่วมกับภาคีเครือข่ายความปลอดภัยทางถนนทั่วประเทศ จัดกิจกรรม “ตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย” ให้บริการตรวจเช็คสภาพรถยนต์และรถจักรยานยนต์เบื้องต้นก่อนเดินทางฟรี ตลอดเดือนธันวาคม 2563 นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม กล่าวว่า กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) ตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โดยจัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนมาอย่างต่อเนื่อง สำหรับเทศกาลปีใหม่ 2564 คาดว่าประชาชนจะเดินทางและใช้รถใช้ถนนจำนวนมาก ขบ. จึงร่วมกับภาคีเครือข่ายความปลอดภัยทางถนนทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ จัดกิจกรรม “ตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย” ตลอดเดือนธันวาคม 2563 ให้บริการตรวจเช็คสภาพรถยนต์และรถจักรยานยนต์เบื้องต้นก่อนเดินทางกว่า 20 รายการ โดยไม่คิดค่าบริการ เช่น การตรวจระบบเบรก สภาพยาง อุปกรณ์ปัดน้ำฝน ระดับน้ำมันเครื่องและความสกปรกของน้ำมันเครื่อง ท่อยาง หม้อน้ำและรอยรั่ว การทำงานของไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณต่าง ๆ นอกจากนี้ ยังมีบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนหลอดไฟ หรืออะไหล่ต่าง ๆ โดยไม่คิดค่าบริการ รวมถึงภาคีเครือข่ายบางหน่วยงานยังให้ส่วนลดราคาอะไหล่บางรายการ ประชาชนและเจ้าของรถสามารถนำรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์เข้ารับบริการ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ณ ศูนย์บริการของภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ รวมกว่า 2,000 แห่ง หรือสังเกตป้ายประชาสัมพันธ์ “ตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย” ทั้งนี้ กิจกรรม “ตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย” จัดขึ้นเพื่อรณรงค์และสนับสนุนให้ประชาชนและเจ้าของรถให้ความสำคัญกับการตรวจเช็คสภาพความพร้อมของรถ เครื่องยนต์ อุปกรณ์ส่วนควบของรถก่อนการเดินทางทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นการเดินทางระยะทางใกล้หรือไกล เพื่อป้องกันและลดปัจจัยเสี่ยงสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทางถนน เนื่องจากการใช้งานรถที่สภาพไม่พร้อมหรือเครื่องยนต์ของรถทำงานผิดปกติ อาจเป็นสาเหตุให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนได้ นอกจากนี้ ขบ. ยังให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมของผู้ขับขี่ ซึ่งต้องเตรียมร่างกายให้พร้อมก่อนการขับรถโดยพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย 7 – 8 ชั่วโมงก่อนขับรถ เมื่อมีอาการเหนื่อยล้าระหว่างการเดินทางควรหยุดพักในจุดที่ปลอดภัย หรือพักคนพักรถอย่างน้อยทุก 2 – 3 ชั่วโมง พร้อมปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด และตระหนักถึงความสำคัญของการขับขี่อย่างปลอดภัย เพื่อให้เทศกาลปีใหม่ 2564 เป็นการเดินทางวิถีใหม่ ที่มีความสุขและความปลอดภัยอย่างแท้จริง กระทรวงคมนาคม

Loading