วันศุกร์, 23 กุมภาพันธ์ 2567

ผู้ว่าฯขอนแก่นขอความร่วมมือร้านค้าอย่ากักตุนและขึ้นราคาหน้ากากอนามัยรวมทั้งเจลแอลกอฮอล์

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นขอความร่วมมือร้านค้าอย่ากักตุนและขึ้นราคาหน้ากากอนามัยรวมทั้งเจลแอลกอฮอล์ พร้อมเพิ่มมาตรการคัดกรองและให้คำแนะนำแรงงานชาวเมียนมาที่เดินทางเข้ามาในเขตเทศบาลนครขอนแก่น เพื่อป้องกันโควิด- 19 (22 ธ.ค.2563) นายสมศักด์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยหลังการประชุมคณะกรรมการป้องกันโรคติดต่อ ซึ่งจัดขึ้นที่ห้องประชุมพระธาตุขามแก่น ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ว่าจากการระบาด ของโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดข้างเคียง ในส่วนของจังหวัดขอนแก่นได้มีมาตรการตรวจสอบติดตามผู้ที่เดินทางไปจังหวัดสมุทรสาคร ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา เพื่อทำการสุ่มตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 … และได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตั้งจุดคัดกรอง แนะนำการปฏิบัติในการป้องกันโควิด 19ให้กับแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาซื้อสินค้าในตลาดสด รวมทั้งให้เจ้าหน้าที่ออกตรวจและให้คำแนะนำสถานบันเทิงให้ปฏิบัติ ตามมาตราการป้องกันโรคติดต่อ พร้อมทั้งได้สั่งการให้พาณิชย์จังหวัดออกตรวจร้านค้าเพื่อป้องปรามการขึ้นราคากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ รวมทั้งสินค้าอื่นๆ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ … นอกจากนี้ที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ยังได้รับทราบการขอยกเลิกการจัดงานเค้าท์ดาวน์ปีใหม่และการจัดกิจกรรมสวนเรืองแสง ที่เทศบาลนครขอนแก่นได้นำเสนอ ทั้งนี้เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโควิด- 19 โดยทางเทศบาลนครขอนแก่นจะยังคงมีการประดับไฟในสถานที่สำคัญ ทั้งบริเวณศาลหลักเมืองและถนนศรีจันทร์ เพื่อสร้างบรรยากาศในการเฉลิมฉลองปีใหม่ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นยังกล่าวว่าในส่วนของการจัดกิจกรรม สวดมนต์ข้ามปีและการตักบาตรปีใหม่ จะยังคงมีการจัดกิจกรรมเช่นเดิม แต่ขอให้หน่วยงานที่จัดกิจกรรม ปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเข้มข้นเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19

ที่มา/ปชส.ขก.

Loading