วันจันทร์, 11 ธันวาคม 2566

ให้ระวัง‘แบงก์กรุงเทพ-กรุงศรีฯ’ เตือนมิจฉาชีพใช้ ‘SMS-อีเมล-โซเชียล’ ลวงขอข้อมูล

 นางปรัศนี อุยยามะพันธุ์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ปัจจุบันมีกลุ่มมิจฉาชีพได้ใช้วิธีการในรูปแบบต่างๆ หลอกลวง แอบอ้างเป็นธนาคาร เพื่อขอข้อมูลส่วนตัวผ่านทางอินเทอร์เน็ต หรือฟิชชิ่ง (Phishing) เป็นจำนวนมาก โดยมักใช้วิธีส่งข้อความ SMS หรืออีเมล เพื่อสร้างความเข้าใจผิดให้ลูกค้าเข้าไปทำรายการแก้ไขข้อมูลส่วนตัว รวมถึงการให้ป้อนรหัส OTP (One Time Password) เพื่อใช้ยืนยันการทำธุรกรรม ซึ่งจะทำให้มิจฉาชีพสามารถสวมรอยเข้าไปทำธุรกรรมการเงิน โดยเฉพาะการโอนเงินออกจากบัญชีด้วยการใช้ข้อมูลที่ลูกค้าให้ผ่านวิธีการหลอกลวงแอบอ้างในรูปแบบฟิชชิ่งนี้

ทั้งนี้ ธนาคารกรุงเทพ ให้ความสำคัญกับความมั่นคงปลอดภัยในการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อตอบโจทย์ความต้องการและพฤติกรรมของลูกค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งธนาคารมีความห่วงใยในความปลอดภัยของลูกค้าทุกท่าน และขอให้ระมัดระวังในการทำธุรกรรมต่าง ๆ ทั้งนี้ ธนาคารขอเรียนให้ลูกค้าทุกท่านทราบว่า ธนาคารไม่มีนโยบายการส่งข้อความผ่านทาง SMS อีเมล LINE รวมถึงช่องทางออนไลน์และโซเชียลมีเดียต่าง ๆ เพื่อขอข้อมูลส่วนตัวหรือรหัสผ่านจากลูกค้าแต่อย่างใด

นอกจากนี้ ธนาคารขอเน้นย้ำข้อควรปฏิบัติ เพื่อความปลอดภัยในการทำธุรกรรม ตามแนวทางที่ศูนย์ประสานงานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศภาคการธนาคาร (TB-CERT) ได้ออกประกาศเตือนประชาชนทั่วไปถึงการโจมตีแบบฟิชชิ่ง ดังนี้

1.อย่าหลงเชื่อลิงก์ที่แนบมาพร้อมกับข้อความ SMS อีเมล เว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย หรือโปรแกรมสนทนาต่าง ๆ เช่น LINE และ Facebook Messenger ที่ไม่มีแหล่งที่มา และห้ามเปิดลิงค์แนบอย่างเด็ดขาด

2.ห้ามเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวผ่านการร้องขอในรูปแบบต่าง ๆ หากไม่แน่ใจเกี่ยวกับช่องทางการบริการ ให้ติดต่อธนาคารโดยตรงด้วยตนเอง

3.หากพบข้อความ หรือเว็บไซต์ที่สงสัยว่าจะเป็นการฟิชชิ่งซึ่งเกี่ยวข้องกับธนาคาร ควรติดต่อธนาคารทันที

4.กรณีหลงเชื่อและเปิดเผยข้อมูลหรือรหัสผ่านไปแล้ว ให้รีบติดต่อธนาคารเพื่อเปลี่ยนรหัสผ่านทันที

5.อาจเลือกใช้บริการแจ้งเช่นเดียวกับธนาคารกรุงศรีอยุธยา ที่ได้ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลลูกค้า ในการใช้งาน Krungsri Mobile App (KMA) ซึ่งเป็นโมบายแอปพลิเคชั่น หลังจากพบมิจฉาชีพแอบอ้างให้กดอัปเดท ผ่านการส่งลิงก์บางอย่างมาให้คลิก

ทั้งนี้ ลูกค้าทุกท่านสามารถติดตามข้อมูลได้จากสื่อประชาสัมพันธ์ของธนาคารกรุงเทพทุกช่องทาง ได้แก่ www.bangkokbank.com, Bangkok Bank Line Official หรือหากต้องการคำแนะนำ บริการ หรือความช่วยเหลือเพิ่มเติม สามารถติดต่อธนาคารได้ที่สาขาธนาคารกรุงเทพ กว่า 1,000 แห่งทั่วประเทศ บัวหลวงโฟน โทร.1333 หรือ 0 2645 5555

ขณะที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยาออกประกาศว่า ธนาคารฯได้ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลลูกค้า ในการใช้งาน Krungsri Mobile App (KMA) เนื่องจากมีกลุ่มมิจฉาชีพปลอมตัวว่าเป็นธนาคารต่างๆ และส่งข้อความพร้อมลิงก์ให้คลิกไปสู่เว็บไซต์ปลอม เพื่อหลอกขอข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า
ธนาคารกรุงศรีอยุธยาขอชี้แจงว่า ธนาคารไม่มีนโยบายส่งข้อความขอข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าผ่านทาง SMS หรือ Line หรือ Facebook ในลักษณะดังกล่าวแต่อย่างใด

ทั้งนี้ เพื่อยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยข้อมูลของลูกค้าในการใช้งาน Krungsri Mobile App (KMA) ที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมทางการเงิน
ดังนั้น ตั้งแต่วันที่ 27 ธ.ค.2563 เป็นต้นไป ธนาคารขอระงับการให้บริการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ (device) ด้วยตนเองบนระบบ Krungsri Mobile App (KMA) หรือในการดาวน์โหลด KMA ใหม่เป็นการชั่วคราว โดยลูกค้าสามารถนำบัตรประชาชนไปติดต่อขอรับบริการดังกล่าวได้ที่ทุกสาขาของธนาคารตั้งแต่วันที่ 30 ธ.ค.2563 เป็นต้นไป

Loading