วันพุธ, 17 กรกฎาคม 2567

มว.แรงงาน เผยเร่งช่วยเหลือลูกจ้างตกงานจากพิษโควิด-19 รอบแรกแล้วเกือบ 3 พันคน

นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน เปิดเผยว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้แสดงความห่วงใยลูกจ้าง พร้อมสั่งการให้ตนเองติดตามปัญหากรณีบริษัทเลิกจ้างกะทันหันจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในรอบแรก อาทิ บริษัท วิงสแปน เชอร์วิสเชส จำกัด ที่เลิกจ้างงานจำนวน 2,500 คน บริษัท ยูนิสันแพน (เอเชีย) จำกัด เลิกจ้างงานจำนวน 658 คน และขณะนี้เกิดการแพร่ระบาดระลอกใหม่มีแนวโน้มจะกระจายไปทั่วประเทศ ซึ่งอาจจะซ้ำเติมลูกจ้างได้อีกหากยังไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย

ทั้งนี้ ตนเองได้สั่งการให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เร่งรัดและติดตามการช่วยเหลือคุ้มครองสิทธิลูกจ้างอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ได้รับสิทธิอย่างครบถ้วนและรวดเร็ว เพราะปัญหาค่าใช้จ่ายในเรื่องความเป็นอยู่ และปากท้องของแรงงานในปัจจุบันเป็นสิ่งที่สำคัญ โดยได้รับรายงานว่า ขณะนี้กรมฯ ได้ติดตามการให้ความช่วยเหลือลูกจ้างบริษัท วิงสแปน เชอร์วิสเซส จำกัด โดยได้ดำเนินการประสานบริษัท วิงสแปนฯ จำกัด และผู้ทำแผนฟื้นฟู บมจ.การบินไทย (THAI) โดยได้นำแคชเชียร์เช็คมาจ่ายให้กับลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้างจำนวน 2,441 คน แล้วรวมเป็นเงิน 258,309,031.87 บาท ยังคงมีลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้างยังไม่มารับแคชเชียร์เช็คอีกจำนวน 59 คน ซึ่งได้ให้คำแนะนำแก่บริษัทฯ โอนเงินตามสิทธิที่ลูกจ้างจะได้รับเข้าบัญชีธนาคารตามรายชื่อของลูกจ้างทั้ง 59 คนแล้ว

สำหรับกรณีลูกจ้างบริษัท ยูนิสัน แพน (เอเซีย) จำกัด ที่นายจ้างไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของพนักงานตรวจแรงานภายในระยะเวลาที่กำหนด และกรมฯ ได้แจ้งความดำเนินคดีต่อนายจ้างฐานฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และกระทรวงแรงงานได้อนุมัติเงินกองทุนสงคราะห์ลูกจ้างกรณีนายจ้างเลิกจ้างโดยไม่จ่ายเงินค่าชดเชยจำนวน 426 คน เป็นเงินจำนวน 6,743,750 บาท ซึ่งมีลูกจ้างมายื่นขอรับเงินกองทุนสงเคราะห์ฯ แล้ว 175 คน เป็นเงินจำนวน 2,713,750 บาท ขณะที่มีลูกจ้างจำนวน 252 คนได้ทำสัญญากับนายจ้างที่ยื่นข้อเสนอว่าจะจ่ายเงินค่าชดเชย และค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าให้ ซึ่งเป็นจำนวนงินที่ลูกจ้างพอใจ และได้ลงลายมือชื่อไว้ในสัญญาเพื่อเป็นหลักฐาน ส่วนลูกจ้างที่ยังไม่ได้เข้ามายื่นขอรับเงินกองทุนฯ กรมฯจะได้ประสานให้ลูกจ้างเข้ามารับเงินดังกล่าวต่อไป

Loading