วันพุธ, 19 มิถุนายน 2567

อยากเรียน ป.โท กู้ได้ กยศ เตรียมปล่อยกู้ครบ 4 ประเภท ปีการศึกษา 64

เพจเฟซบุ๊ก กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ได้โพสว่า กยศ. เพิ่มโอกาสทางการศึกษา พร้อมให้กู้ยืม 4 ลักษณะ ในปีการศึกษา 2564 ลดอัตราดอกเบี้ยสำหรับผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อส่งเสริมให้เรียนสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลัก สาขาวิชาขาดแคลน และให้กู้ยืมในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตและปริญญาโทสำหรับผู้กู้ที่เรียนดี ซึ่งรายละเอียดของการกู้ยืมปีการศึกษา 2564 จากทาง กยศ.สรุปได้ดังนี้

กยศ. เตรียมปล่อยกู้ครบ 4 ประเภท ได้แก่

– ขาดแคลนทุนทรัพย์
– ศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลัก
– ศึกษาในสาขาวิชาขาดแคลน หรือที่กองทุนมุ่งส่งเสริมเป็นพิเศษ
– เรียนดีเพื่อสร้างความเป็นเลิศ

ในปีการศึกษา 2564 นอกจากเปิดรับระดับการศึกษา มัธยมปลาย – ปริญญาตรี ยังได้เพิ่ม ปริญญาโท เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษา โดยมีเงื่อนไขที่สำคัญคือ ต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเกรดเฉลี่ไม่ต่ำกว่า 3.00

ด้านระยะเวลาของการจ่ายคืน คือ ภายใน 15 ปี และมีระยะเวลาปลอดหนี้ 2 ปี เว้นแต่ การกู้ในลักษณะเรียนดีเพื่อส่งเสริมเพื่อสร้างความเป็นเลิศ จะต้องจ่ายคืนภายใน 10 ปี และมีระยะเวลาปลอดหนี้ 1 ปี

อัตราดอกเบี้ย เริ่มตั้งแต่ 0.5% – 1% ต่อปี

การลดอัตราดอกเบี้ย รวมทั้งการเปิดให้ผู้ศึกษาในระดับปริญญาโทมีโอกาสในการกู้ยืมเพื่อการศึกษา นอกจากเสริมสร้างพื้นฐานด้านการเรียนรู้อย่างเข้าถึง ยังเพิ่มโอกาสทางการศึกษาได้อย่างเท่าเทียม

Loading