วันอังคาร, 21 มีนาคม 2566

ชาวจังหวัดขอนแก่นรวมพลังล้างถนนลดฝุ่น PM 2.5

วันอังคารที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 14.00 น. ณ บริเวณศาลาผูกเสี่ยว ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น มอบหมายให้นายทัศนัย ประจวบมอญ ผอ.ส่วนส่งเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยพนักงานเทศบาลนครขอนแก่น(ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย,สำนักการสาธารณสุข,ฝ่ายเทศกิจ) ร่วมในพิธีเปิดงาน “จังหวัดขอนแก่น รวมพลัง ล้างถนน ลดฝุ่น” โดยได้รับเกียรติจากนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดงาน และผู้เข้าร่วมงานจากหลายภาคส่วนได้แก่ มณฑลทหารบกที่ 23,กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2,เทศบาลนครขอนแก่น ,องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น,เทศบาลเมืองศิลา,ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 6 ขอนแก่น,สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น,สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น,หน่วยงานที่สนับสนุนน้ำดื่ม น้ำประปา(การประปาส่วนภูมิภาค,ธนาคารออมสิน,ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์,น้ำบาดาลเขต 4 ขอนแก่น) เป็นต้น โดยเทศบาลนครขอนแก่นได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบล้างทำความสะอาดบริเวณถนนหน้าเมืองและถนนกลางเมือง สืบเนื่องจากปัญหามลภาวะด้านฝุ่นละออง ฝุ่น PM 2.5 ส่งผลกระทบในวงกว้าง คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ให้การแก้ไขปัญหาฝุ่นเป็นวาระแห่งชาติ เพื่อให้ทุกภาคส่วนร่วมมือกันแก้ไขปัญหาที่นำไปสู่เป้าหมายของประเทศในการ”สร้างอากาศที่ดี เพื่อคนไทย และผู้มาเยือน”และจังหวัดขอนแก่นก็เป็นจังหวัดหนึ่งที่ประสบปัญหามลพิษทางอากาศ และจากข้อมูลตรวจวัดคุณภาพอากาศของกรมควบคุมมลพิษ ที่ตั้งที่จังหวัดขอนแก่น พบว่ามีหลายช่วงเวลาที่มีค่าดัชนีคุณภาพอากาศมีค่าสูงเกินมาตรฐานและมีค่าอยู่ในเกณฑ์ที่เริ่มมีผลต่อสุขภาพจนถึงมีผลต่อสุขภาพ ทั้งนี้อีกทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง คือการลดปริมาณฝุ่นละออง ที่พื้นถนน ด้วยการล้างฝุ่นออกจากถนน จะได้ไม่เกิดการฟุ้งกระจายเวลารถวิ่ง อันจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน

ที่มา/เทศบาลนครขอนแก่น ภาคกิจกรรม

 263 total views,  1 views today