วันศุกร์, 23 กุมภาพันธ์ 2567

กกต.รับรองเลือกตั้งนายก อบจ.อีกลอต 23 จว.บางแห่งยังร้องกันนัว-ผิดจริงฟันทีหลังได้

วันที่ 2 ก.พ. 2564 มีรายงานข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ระบุว่า ที่ประชุม กกต. มีมติให้มีการประกาศรับรองผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เพิ่มเติมอีก 23 จังหวัด ได้แก่ จ.กาญจนบุรี นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ จ.ขอนแก่น นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ จ.ฉะเชิงเทรา นายกิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ จ.ชลบุรี นายวิทยา คุณปลื้ม จ.ชัยภูมิ นายอร่าม โล่วีระ จ.ตรัง นายบุ่นเล้ง โล่สถาพรพิพิธ จ.นครปฐม นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ จ.นครพนม น.ส.ศุภพานี โพธิ์สุ จ.นครศรีธรรมราช นางกนกพร เดชเดโช จ. นราธิวาส นายกูเซ็ง ยาวอะหะซัน จ.บึงกาฬ นางแว่นฟ้า ทองศรี จ.บุรีรัมย์ นายภูษิต เล็กอุดากร

จ.ปทุมธานี พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง จ.ประจวบคีรีขันธ์ นายสราวุธ ลิ้มอรุณรักษ์ จ.พัทลุง นายวิสุทธิ์ ธรรมเพชร จ.ภูเก็ต นายเรวัติ อารีรอบ จ.มุกดาหาร พ.ต.ท.จิตต์ ศรีโยหะ มุกดาธนพงศ์ จ.ยะลา นายมุขตาร์ มะทา จ.เลย นายธนาวุฒิ ทิมสุวรรณ จ.สกลนคร นายชูพงศ์ คำจวง จ.สงขลา นายไพเจน มากสุวรรณ์ จ.สุมทรสาคร นายอุดม ไกรวัฒนุสสรณ์ จ.สุราษฎร์ธานี นายพงษ์ศักดิ์ จ่าแก้ว

รายงานข่าว ระบุอีกว่า กกต.เห็นว่าเรื่องร้องเรียนของบุคคลข้างต้น สำนักงาน กกต.จังหวัดยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ และเมื่อส่งมาถึง กกต.ส่วนกลาง ยังมีขั้นตอนต้องดำเนินการตามระเบียบ กกต.ว่าด้วยการสืบสวน ไต่สวนฯ อีกทั้งระยะเวลาที่เหลืออยู่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ กกต.ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งภายใน 60 วันนับแต่วันเลือกตั้ง ไม่เพียงพอที่จะจัดการเลือกตั้งใหม่ จึงมีมติให้ประกาศรับรองผลไปก่อน และเร่งให้สำนักงาน กกต.ดำเนินการสอบสวนเรื่องร้องเรียนให้แล้วเสร็จโดยเร็วเพื่อนำเสนอที่ประชุม กกต.พิจารณาต่อไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนหน้านี้ กกต.ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งนายก อบจ.ไปแล้ว 29 จังหวัด และวันนี้รับรองเพิ่มอีก 23 จังหวัด รวมเป็น 52 จังหวัด เหลืออีก 24 จังหวัดยังไม่ได้ประกาสรับรองนายก อบจ. โดยในจำนวนนี้มี 11 จังหวัดที่ กกต.สั่งให้มีการออกเสียงลงคะแนนนายก อบจ.บางหน่วยเลือกตั้งใหม่ เนื่องจากพบว่าผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง กับจำนวนบัตรออกเสียงลงคะแนนไม่ตรงกันรวมอยู่ด้วย

อย่างไรก็ดี กกต.ยังมีระยะเวลาพิจารณาเรื่องร้องเรียนจนถึงวันที่ 19 ก.พ. 2564 โดยเป็นวันสุดท้ายของกรอบระยะเวลา 60 วันตามที่ พ.ร.บ.เลือกตั้งท้องถิ่นฯกำหนด ทั้งนี้หากการสอบสวนไม่แล้วเสร็จ กกต.สามารถประกาศรับรองผลการเลือกตั้งไปก่อนได้ ต่อมาหากเห็นว่ามีการกระทำผิดจริง กกต.มีสิทธิ์เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งใหม่ และเสนอให้ศาลพิจารณาต่อได้

Loading