วันพฤหัสบดี, 22 กุมภาพันธ์ 2567

กฟผ. โดย ฝ่ายปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปล่อยคาราวาน รถ กฟผ.เพื่อส่งมอบตู้เก็บสิ่งส่งตรวจและเวชภัณฑ์

03 มี.ค. 2021
261

เมื่อวันที่  1  มีนาคม  2564    กฟผ. โดย ฝ่ายปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ปล่อยคาราวาน รถ กฟผ. ส่งมอบตู้เก็บสิ่งส่งตรวจความดันบวก  ความดันลบและเวชภัณฑ์  เพื่อช่วยบุคลากรทางการแพทย์สามารถปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัยและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19)  ให้แก่โรงพยาบาลในเขตพื้นที่ภาคอีสาน   โดยนายเกียนเรง  เลียงจินดาถาวร  ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อปอ.)   นำคณะผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.  ร่วมพิธีปล่อยคาราวานขนตู้เก็บสิ่งส่งตรวจความดันบวกและความดันลบ    โดยนายอารักษ์  ดำรงสัตย์  พยาบาลปริญญาระดับ 7  กล่าวรายงาน

การปล่อยคาราวานรถ กฟผ.   เพื่อส่งมอบตู้เก็บสิ่งส่งตรวจ จำนวน  18  ตู้ ยังมีเวชภัณฑ์ที่ช่วยบุคลากรทางการแพทย์ปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย  อาทิ  หน้ากาก N95  หน้ากากอนามัย  ชุดเสื้อกาวน์กันน้ำ  ถุงมือยาง  หมวกผ่าตัด  ที่กดเจลชนิดเท้าเหยียบ และแอลกอฮอล์เจล  เป็นต้น    เพื่อส่งมอบให้กับโรงพยาบาลในพื้นที่ภาคอีสาน เช่น  โรงพยาบาลเลย  โรงพยาบาลหนองคาย  โรงพยาบาล-บึงกาฬ  โรงพยาบาลเขมราฐ  โรงพยาบาลจักราช  เป็นต้น    

ปัจจุบัน ยังคงเดินหน้าผลิตตู้เก็บสิ่งส่งตรวจความดันบวก  ความดันลบ  ซึ่งเป็น นวัตกรรมทางการแพทย์ของวิศวกรฝ่ายโรงงานและอะไหล่ กฟผ.  รวมถึง ที่กดเจลชนิดเท้าเหยียบ   แอลกอฮอล์เจล    และพร้อมเดินหน้ามอบสิ่งประดิษฐ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่าง ๆ  เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง   โดยหวังให้ประเทศไทยผ่านช่วงวิกฤตนี้ไปได้ในเร็ววัน  

 กฟผ. เคียงข้างคนไทยทุกวิกฤต

ภาพ-ข่าว/อานันท์ ปั้นเก่า-นิราภร รัตนทิพย์

Loading