วันศุกร์, 23 กุมภาพันธ์ 2567

เทศบาลนครขอนแก่น มอบถุงยังชีพช่วยเหลือบ้านไฟไหม้ ชุมชนเทพารักษ์ 4

03 มี.ค. 2021
266

วันพุธที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. ณ ชุมชนเทพารักษ์ 4 นายวิทยา ภูโยสาร ปลัดเทศบาลนครขอนแก่น ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น มอบหมายให้ นางอัศรา เอกวิเศษ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน รักษาการผอ.ส่วนพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยพนักงานเทศบาลที่เกี่ยวข้อง และนางสาวนวลจันทร์ แซ่โซว ประธานชุมชนเทพารักษ์ 4 ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ เครื่องนอน เครื่องอุปโภค บริโภค ยาสามัญประจำบ้าน ให้แก่ นายไพบูลย์ ไทยสมัคร์ ครอบครัวผู้ประสบเหตุอัคคีภัย หลังจากเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ จนส่งผลให้บ้านบ้านเลขที่ 400/24 ( ชุมชนเทพารักษ์ 4 ) ม.14 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น ได้รับความเสียหาย เทศบาลจึงลงพื้นที่ดูเหตุการณ์และมอบถุงยังชีพเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น และเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ครอบครัวผู้ประสบเหตุ

ที่มา/เทศบาลนครขอนแก่น ภาคกิจกรรม

Loading