วันพฤหัสบดี, 28 กันยายน 2566

ร้องแล้ว!กกต.เผยได้รับเรื่องร้องคัดค้านการเลือกตั้งเทศบาลแล้ว 392 เรื่อง

01 เม.ย. 2021
570

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แจ้งว่า ตามที่ได้มีการกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี และผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดให้วันอาทิตย์ที่ 28 มี.ค.64 เป็นวันเลือกตั้งแล้วนั้น สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้รับเรื่องคัดค้านและสำนวนการเลือกตั้งเทศบาลจำนวนทั้งสิ้น 392 เรื่อง ดังนี้

1.การเลือกตั้งเทศบาลตำบล จำนวน 267 เรื่อง

2.การเลือกตั้งเทศบาลเมือง จำนวน 101 เรื่อง

3.การเลือกตั้งเทศบาลนคร จำนวน 24 เรื่อง

ทั้งนี้ เมื่อจำแนกเรื่องคัดค้านและสำนวนการเลือกตั้งเทศบาลตามฐานความผิดมากที่สุด 3 ลำดับได้ ดังนี้

1.ฐานความผิดหลอกลวง บังคับ ขู่เข็ญ ช้อิทธิพลคุกคาม ใส่ร้ายด้วยความเท็จ หรือจูงใจให้เข้าใจผิดในคะแนนนิยมของผู้สมัครใด ตามมาตรา 65 (5) จำนวน 130 เรื่อง

2.ฐานความผิดจัดทำ ให้ เสนอให้ สัญญาว่าจะให้ หรือจัดเตรียมเพื่อจะให้ ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้แก่ผู้ใด ตามมาตรา 65 (1) จำนวน 102 เรื่อง

3.ฐานความผิดให้ เสนอให้ หรือสัญญาว่าจะให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ไม่ว่าจะโดยตรง หรือโดยอ้อมแก่ชุมชน สมาคม มูลนิธิ วัดหรือศาสนสถานอื่น สถานศึกษา สถานสงเคราะห์ หรือสถาบันอื่นใด ตามมาตรา 65 (2) จำนวน 43 เรื่อง

 681 total views,  1 views today